Громадська організація

"Спілка ректорів вищих навчальних закладів України"

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

РекторКозяр Михайло Миколайович
Дата заснування1947 р.
День святкування14 жовтня
Телефон(032) 233-14-77, 233-14-77, 233-05-4, факс (032) 233-00-88
Адреса79000, м. Львів, вул. Клепарівська, 35
Сайтhttp://www.ldu.mns.gov.ua/

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності МНС України - це провідний вищий навчальний заклад України в галузі безпеки людини. Університет є членом асоціації вищих навчальних закладів Європейського Союзу, які працюють в галузі безпеки людини - European Fire Service Colleges Association (EFSCA).

Навчальний заклад розташований у будівлі, зведеній в XIX столітті на кошти цісаря Австро-Угорської імперії Франца Йосифа. Це одна з найрозкішніших будівель у Львові, занесена в список історичних пам’яток ЮНЕСКО. Університет розпочав свою історію із Київських курсів удосконалення офіцерського складу пожежної охорони МВС СРСР. На базі курсів створено Київське пожежно-технічне училище, яке згодом передислоковано до Львова і перейменовано у Львівське пожежно-технічне училище.  21 червня 2001 року Львівське пожежно-технічного училища реорганізоване у Львівський інститут пожежної безпеки МВС України. Згідно Указу Президента України від 27 січня 2003 року наш Інститут перейшов у підпорядкування МНС, а 29 березня 2006 року Розпорядженням Кабінету Міністрів України Львівський інститут пожежної безпеки МНС України реорганізований у Львівський державний університет безпеки життєдіяльності.

В Університеті здійснюють підготовку фахівців для підрозділів МНС, інших міністерств, відомств та служб, приватних організацій, які займатимуться питаннями безпеки у всіх її сферах. Це інформаційна і транспортна безпека, пожежна і техногенна безпека, екологія та охорона навколишнього середовища, охорона праці тощо.

Навчально-наукова база Університету нині є однією з кращих в Україні. Навчальні аудиторії обладнані спеціальними апаратними та програмними комплексами, які забезпечують інтерактивність та індивідуальний підхід до навчання, що передбачає застосування різноманітних форм і методів взаємодії викладача та студента.

Науковці навчального закладу беруть активну участь у розробці та удосконаленні пожежно-рятувального обладнання та техніки, надають консультації під час ліквідації масштабних надзвичайних ситуацій, беруть активну участь у розробці та впровадженні загальнонаціональних та європейських механізмів попередження та захисту від різного роду небезпек. Фахівці навчального закладу також роблять значний вклад у створення законодавчої бази у сфері цивільного захисту.

Курсанти та атестовані працівники безпосередньо ліквідовують наслідки різноманітних надзвичайних ситуацій і постійно готові виконувати будь-які рятувальні операції на території України та інших держав. Університет має значний європейській досвід завдяки тісній співпраці з пожежно-рятувальними службами та спорідненими навчальними закладами країн ЄС. Курсанти проходять стажування у Польщі, Франції, Німеччині, Росії та інших країнах.

Наш Університет єдиний український вуз, який прийняли до асоціації вищих навчальних закладів Євросоюзу, що дозволяє значно глибше використовувати досвід країн-членів ЄС з питань забезпечення безпеки людини, координації спільних дій між рятувальними службами України та Європейських держав під час масштабних надзвичайних ситуацій, розробляти спільні стандарти та концепції з питань забезпечення безпеки, використовувати наукові напрацювання та, зрештою, досвід підготовки фахівців.

Вцілому фахівці Університету здійснюють широкий спектр завдань пов'язаних із забезпечення життєво безпечного середовища для людини та підготовкою висококваліфікованих фахівців відповідного профілю. 

Навчальний заклад здійснює освітянську діяльність відповідно до ліцензії МОН України (ліцензія АВ № 586004 від 01.08.2011 р.) і є вищим навчальним закладом, який забезпечує підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра, спеціаліста, магістра.

 

Напрями підготовки  за освітньо-професійними програмами бакалавра:

 • «Пожежна безпека»;
 •  «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»;
 • «Практична психологія»;
 • «Транспортні технології»;
 • «Управління інформаційною безпекою»;
 • «Охорона праці»;
 • «Цивільний захист».

 

Спеціальності  за освітньо-професійними програмами підготовки магістра та спеціаліста:

 • «Пожежна безпека»;
 • «Охорона праці»;
 • «Практична психологія»;
 • «Екологія та охорона навколишнього середовища»;
 • «Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації»;
 • «Організація перевезень і управління на транспорті»;
 • «Організація і регулювання дорожнього руху»;
 • «Управління проектами».

 

Перелік підрозділів університету:

 

Інститути:

    Цивільного захисту;

    Пожежної та техногенної безпеки.

 

Факультети:

    Заочного та дистанційного навчання; 

    Доуніверситетської підготовки та післядипломної освіти.


Фотографії

Рекомендувати: