Громадська організація

"Спілка ректорів вищих навчальних закладів України"

Львівський національний університет імені Івана Франка

РекторВакарчук Іван Олександрович
Дата заснування20 січня 1661 р.
День святкування11 жовтня
Телефон(032) 238-41-01 (Леся Олексіївна, Юрій Петрович) (032) 239-41-22, тел-факс (032) 261-60-48
Адресавул. Університетська, 1, м. Львів, 79000
E-maillnu@franko.lviv.ua
Сайтhttp://www.lnu.edu.ua

Львівський національний університет імені Івана Франка – один із найдавніших вищих навчальних закладів Європи – уже четверте століття творить свою історію. Змінювалися епохи і політичний статус Галичини, а Університет завжди залишався дієвим осередком науки, культури і духовності.

Історія Львівського університету розпочалася ще в середині XVII ст.: 20 січня 1661 р. було підписано привілей, який надавав Львівській єзуїтській колегії “гідність академії і титул університету”. Тоді діяли лише філософський і теологічний відділи.

У 1784 р. австрійський імператор Йосиф ІІ відновив діяльність Університету, в якому працювали чотири факультети – філософський, теологічний, правничий і медичний.

Викладачі та вихованці Університету зробили чималий внесок у розвиток української та світової науки і культури. У Львівському університеті навчалися: один із зачинателів нової української літератури в Галичині, письменник Маркіян Шашкевич, вчений і педагог, етнограф і філолог, завідувач кафедри української словесності і ректор Університету Яків Головацький, історик і мовознавець Іван Вагилевич, філософ Петро Лодій та інші. Серед відомих учених Львівського університету, чиї імена знали далеко за його межами, – біолог Б. Дибовський, фізик М. Смолуховський, математики Ю. Пузина, С. Банах, М.Зарицький, М.Чайковський, В. Левицький, географ С. Рудницький, філологи та історики Омелян Огоновський, М. Возняк, О. Колесса, Є. Курилович, І. Свєнціцький, К. Студин­ський, І. Шараневич, правники Олександр Огоновський і С. Дністрянський.

Двадцять років (1894 – 1914) в Університеті працював видатний історик, автор 10-томної “Історії України-Руси”, сотень праць із історії, історії літератури, історіографії, джерелознавства, Президент Української Народної Республіки Михайло Грушевський.

У листопаді 1918 року Міністерство правовизнань та освіти Польщі, до складу якої після розпаду Австро-Угорської імперії ввійшла Галичина, присвоїло Університетові ім’я польського короля Яна Казимира. Тоді ж ректорат видав наказ, згідно з яким до Університету могли бути зараховані тільки польські громадяни. У відповідь на це було організовано «Товариство наукових викладів імені Петра Могили» та Львівський (таємний) український університет, котрий в умовах величезних труднощів і репресій функціонував до 1925 р. У Львівському українському університеті працювали відомі вчені: критик, літературознавець і перекладач В. Щурат, медик М. Панчишин, юрист Є. Давидяк, атрополог І. Раковський, математики В. Левицький і М. Чайковський, історик М. Кордуба та ін.

У 20-30-х роках ХХ ст. в історію світової науки ввійшла Львівська математична школа С. Банаха. Широке визнання здобули праці І. Бадіяна у галузі цитології бактерій. Далеко за межами Польщі була відома Львівсько-Варшавська школа філософії та логіки, зачинателем якої був К. Твардовський.

 У 1940 р. Університетові було присвоєно ім’я всесвітньо відомого українського мислителя, письменника, вченого, перекладача, політичного та громадського діяча Івана Франка, який у 70-х рр. ХІХ ст. навчався на філософському факультеті.

У Львівському університеті навчалися видатні письменники, державні, культурні та громадські діячі нашого часу, зокрема, Р. Братунь, Є. Сверстюк, Р. Іваничук, Р. Федорів, В. Лучук, Ігор та Ірина Калинці, Д. Павличко, Р. Лубківський. Серед випускників Університету – академіки НАН України О. Парасюк, І. Юхновський, Я. Підстригач, В. Панасюк, Я. Ісаєвич, І. Скрипник, М. Бродин, Б. Пшеничний, І. Данилюк, З. Назарчук.

З проголошенням незалежності України розпочався но­вий етап в історії Університету: було відкрито нові факультети, кафедри та започатковано численні наукові школи. Зараз Львівський універ­си­тет є провідним вищим навчальним закладом, в якому діють 17 факультетів, три коледжі (Педагогічний, Правничий, Природничий) і Інститут післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки.

Студенти та слухачі Університету здобувають освіту за 80-ма спеціальностями на 17-ти факультетах, 9-ма спеціальностями у трьох коледжах, а також другу освіту – на 5-ти факультетах Інституту післядипломної освіти. В Університеті навчається близько 32 тисяч студентів і слухачів.

День 11 жовтня 1999 р. назавжди ввійшов до літопису Університету, коли Указом Президен­та України було надано статус національного, що стало визнанням високого рівня науки й освіти у Львівському університеті, для якого впродовж усієї його історії працювало не одне покоління вчених і викладачів. 29 липня 2009 року постановою Кабінету Міністрів України № 797 Львівському національному університету імені Івана Франка надано статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу.

В Університеті працює висококваліфікова­ний колектив викладачів і наукових співробітників: понад 200 докторів наук, професорів, близько 1000 кандидатів наук, доцентів. В аспірантурі Львівського університету готують фахівців із 89 спеціальностей гуманітарного та природничого профілів. Діє 19 спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських і докторських дисертацій із 43 спеціальностей. У структуру науково-дослідної частини Університету входять 19 науко­во-дослідних лабораторій, 7 інститутів: Інститут франкознавства, Інсти­тут славістики, Інститут літературознавчих студій, Інститут європейської інтеграції, Інститут історичних досліджень, Інс­ти­тут археології, Інститут екології інформації, 6 музеїв (історії Університету, археології, зоологічний, мінералогічний, палеонтологічний, геології корисних копалин), Астрономічна обсерваторія, Ботаніч­ний сад. Важливим духовним і культурним центром всеукраїнського значення є Науко­ва бібліотека, одна з найстаріших книгозбірень України, яка у 2008 р. відсвяткувала 400-річний ювілей. В Університеті працює 28 всесвітньо відомих наукових шкіл, виходять друком понад 30 наукових журналів.

При Університеті функціонують Британський центр, Австрійський центр, Центр країн Північної Європи, Центр італійської мови і культури, Центр грецької мови і культури, філія Інституту Ґете, де співробітники та студенти мають можливість користуватися науково-методичною літературою та поглиблювати знання з іноземних мов.

На факультетах і в коледжах діє низка студентських громадських організацій, зокрема Профком студентів, Студентський уряд, «Молода дипломатія», Об’єднання студентів-правників.

За останні десятиліття Львівський національний університет імені Івана Франка став одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів нашої держа­ви, налагодив активну співпрацю із багатьма університетами та науковими установами світу і здобув високий міжнародний авторитет.

 

Навчальні структурні підрозділи Університету

17 факультетів: біологічний; географічний; геологічний; забрано економічний; електроніки; журналістики; іноземних мов; історичний; культури і мистецтв; механіко-математичний; міжнародних відносин; прикладної математики та інформатики; фізичний; філологічний; філософський; хімічний; юридичний.

3 коледжі: Педагогічний, Природничий, Правничий.

Інститут післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки: факультет післядипломного навчання науково-педагогічних працівників; факультет обліку і підприємництва; фінансово-економічний факультет; правничий факультет; факультет міжнародного права та бізнесу; факультет доуніверситетської підготовки.

 

Філії економічного факультету:

  • у м. Самборі (81400, Львівська область, м. Самбір, вул. Шухевича, 38а);
  • у м. Червонограді (80100, Львівська область, м. Червоноград, вул. Стуса, 17).

Контактний телефон для довідок:

(032) 238-41-01 (Леся Олексіївна, Юрій Петрович)


Фотографії

Рекомендувати: