Громадська організація

"Спілка ректорів вищих навчальних закладів України"

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Ґжицького

РекторГунчак Василь Михайлович
Дата заснування1784 р.
День святкуваннячервень (перша декада)
Адреса79010, м. Львів, Пекарська, 50
E-mailadmin@vetuniver.lviv.ua
Сайтhttp://vetuniver.lviv.ua/

Навчальний заклад має довгу і славну історію. Початки ветеринарної справи й освіти в Галичині зі столицею краю Львовом припадають на 1784 рік, коли у тодішньому відновленому Львівському університеті на медичному факультеті була відкрита кафедра ветеринарії. Першим професором і керівником кафедри був Юрій Хмель (1747-1805), вихованець Віденської ветеринарної школи. У 1881 році у місті була відкрита самостійна ветеринарна школа з офіційною назвою: Цісарсько-королівська ветеринарна школа зі школою підковування коней та клінікою-стаціонаром для тварин у Львові. Директором школи від 1 жовтня 1881 року був професор Петро Зайфман (1823-1903).

Старання і пропозиції професорів ветеринарної школи привели до реформ, і в 1896 році школі було надано статус академії з відповідним збільшенням штату викладачів і фінансування. 31 грудня 1896 року прийнята урядова постанова про підвищення статусу школи до рівня університету з 1 жовтня 1897 року.

4 листопада 1902 року Міністерство віросповідань та освіти Австро-Угорщини вперше затвердило Статут Львівської ветеринарної академії. Офіційно визнано нову назву вищої школи: Цісарсько-королівська Ветеринарна академія у Львові.

У 1908 році академія дістала право надавати науковий ступінь доктора ветеринарної медицини і почесного доктора. Від 1909 року на посаду ректора не призначали, а обирали з-поміж професорів академії терміном на 2 роки. Першим обраним ректором став Йосип Шпільман, а нова назва навчального закладу була Цісарсько-королівська Ветеринарна академія у Львові.

З грудня 1922 року на основі розпорядження Міністерства народної освіти Польщі академія отримала нову назву – Львівська академія ветеринарної медицини. Ця назва проіснувала до 1939 року. Між двома світовими війнами академія мала високий міжнародний авторитет. Вчені академії випускали багато книжок, монографій, їх статті друкувалися у фахових журналах Європи, а студенти навчалися за кращими європейськими підручниками. Викладачі академії були учасниками багатьох міжнародних конгресів.

Восени 1939 року з приходом радянських військ академія стала Львівським ветеринарним інститутом, ректором її був професор Іван Чинченко, який з першого дня робив усе, щоб інститут став українським. Роки німецької окупації стали важким випробуванням для академії.

Після другої світової війни в інституті діяло два факультети – ветеринарний та зооінженерний, на яких працювало багато видатних професорів і вчених, які збагатили біологічну та ветеринарну науку. Особливо почесне місце належить видатному вченому і педагогу професору Степану Зеноновичу Ґжицькому – доктору біологічних наук, доктору ветеринарних наук, член-кореспонденту НАН України, академіку УАСГН, дійсному члену НТШ. С.З.Ґжицький створив потужну школу біохімії. В інституті працювали й інші видатні професори відомі на міжнародному рівні – Беркович Євген Михайлович, Вікентій Сковронський, Вацлав Морачевський, Галина Володимирівна Звєрєва, Іван Дмитрович Головацький, Степан Васильович Стояновський, Іван Григорович Береза, Федір Юрієвич Палфій та ін., якими створені наукові школи.

Із здобуттям Україною незалежності Інститут одержав поштовх у своєму розвитку. У 1991 році відкрито третій факультет - санітарно-технологічний, а в 1992 році навчальному закладові повернуто згідно постанови Кабінету міністрів попередню назву – Львівська академія ветеринарної медицини. У 1994 році академії надано ім'я видатного вченого професора Ґжицького Степана Зеноновича, а в 1998 році відновлено право надавати звання почесного доктора. У 2003 році за Указом Президента України академії присвоєно статус – національна. А від 28 липня 2007 року за Указом Президента України академії надано статус університету з такою офіційною назвою: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.з.Ґжицького.

З жовтня 2009 року університет очолює професор Гунчак В.М., доктор ветеринарних наук, заслужений працівник освіти України.

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.з.гжицького  здійснює підготовку висококваліфікованих бакалаврів, спеціалістів та магістрів із найважливіших спеціальностей для агропромислового комплексу України

Підготовка фахівців в університеті проводиться за денною, заочною формами навчання, працює також Інститут підвищення кваліфікації та отримання другої вищої освіти. Ефективно працює магістратура, аспірантура, докторантура.


Перелік підрозділів університету:


Факультет ветеринарної медицини
 найдавніший в університеті та один з найбільших в Україні  готує:
бакалаврів за напрямом підготовки  
6.110101-Ветеринарна медицина,
спеціалістів і магістрів за спеціальністю 
7.130501, 8.130501- Ветеринарна медицина.


Біолого-технологічний факультет
 заснований у 1949 році  готує :
бакалаврів за напрямами підготовки
6.090102-Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва,
6.090201 - Водні біоресурси та аквакультура, 
спеціалістів 
7.090102 - Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, 
магістрів
8.090102 - Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва.


Факультет харчових технологій
  заснований в 1991 році готує:               
бакалаврів за напрямами підготовки
6.040106-Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування,
6.051701-Харчові технології та інженерія та спеціалістів за спеціальностями,
6.051401- Біотехнологія
спеціалістів
7.070801-Екологія та охорона навколишнього середовища,
7.091707 –Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса,          
7.091709 –Технологія зберігання, консервування та переробки молока,
7.091705-Технологія жирів та жирозамінників,
7.000001-Якість стандартизація та сертифікація,
магістрів
8.091707 – Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса,
8.091709 –Технологія зберігання, консервування та переробки молока,
8.070801 – Екологія та охорона навколишнього середовища,
8.000010 – Економіка довкілля і природних ресурсів.


Факультет економіки та менеджменту
готує:
бакалаврів за напрямами підготовки
6.030100-Маркетинг,
6.030601-Менеджмент,
спеціалістів
7.050108-Маркетинг,
7.050201-Менеджмент організації,
7.050206-Менеджмент зовнішньо-економічної діяльності,
магістрів 
8.050206 – Менеджмент зовнішньо-економічної діяльності,
8.050201 – Менеджмент організацій,
8.050108 – Маркетинг.


Факультет доуніверситетської освіти
та підготовки молодших спеціалістів як самостійний підрозділ був створений у 2001 році на базі підготовчого відділення. При факультеті діють підготовчі курси тривалістю 8, 6 і 4 місяці з денною та заочною формами навчання для випускників середніх шкіл, гімназій, ліцеїв, професійно-технічних навчальних закладів і студентів останніх курсів вищих навчальних закладів освіти І-ІІ рівнів акредитації.


факультет заочної освіти
(відкритий в 1956 році) готує фахівців за такими спеціальностями: технологія виробництва та переробки продукції тваринництва, якість, стандартизація та сертифікація, екологія та охорона навколишнього середовища, харчові технології та інженерія, маркетинг, менеджмент.


Інститут післядипломної освіти та перепідготовки кадрів АПК
створений в 2001 році.

Також структурними підрозділами університету є:

-  Рожищенський коледж Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Гжицького;

-  навчально-науково-виробничий центр «Комарнівський»;

-  навчально-науково-виробничий центр «Давидівський».


Фотографії

Рекомендувати: