Громадська організація

"Спілка ректорів вищих навчальних закладів України"

Одеський державний екологічний університет

РекторСтепаненко Сергій Миколайович
Дата заснування1 травня 1932 р.
День святкування10-14 травня
Телефон(0482) 32-67-35, 32-67-64, факс (0482) 42-77-67, 32-67-64
Адреса65016, м. Одеса, вул. Львівська, 15
E-mailsynop@odeku.edu.ua
Сайтhttp://www.odeku.edu.ua

Одеський державний екологічний університет Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (ОДЕКУ) був заснований 1 травня 1932 року в місті Харкові – тогочасній столиці України, як Харківський інженерний гідрометеорологічний інститут. З липня 1944 року за рішенням Радянського уряду був переведений в Одесу.

За 79 років своєї історії університет розвивав дві області підготовки кадрів та наукових досліджень. З одного боку, історично, в ньому розвивався унікальний для України напрям, пов'язаний з підготовкою інженерних та наукових кадрів в області гідрометеорології і моніторингу стану навколишнього середовища. З другого боку, специфіка гідрометеорологічного напряму підготовки, забезпечила формування міцної кадрової, методичної і наукової основи для створення системи вищої екологічної освіти в університеті.

В вересні 2001 року за рішенням уряду України Одеський гідрометеорологічний інститут був перейменований в Одеський державний екологічний університет (Розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 року за № 363-р).

У цей  час Одеський державний екологічний університет є вищим навчальним закладом IV рівня акредитації по підготовці фахівців з вищою освітою в області гідрометеорології, екології, моніторингу навколишнього середовища, організації природоохоронної діяльності, водних біоресурсів та аквакультури, економіки та менеджменту природокористування,  автоматизованих систем моніторингу навколишнього середовища, геоінформаційних систем та технологій.

Підготовка, перепідготовка фахівців, включаючи надання другої вищої освіти,  за денною та  заочною формами навчання здійснюється за такими напрямами вищої освіти:

-  040105 „Гідрометеорологія” (спеціальності: „Метеорологія”, „Гідрологія”, „Океанологія”, „Гідрографія”, „Агрометеорологія”, “Атмосферна геофізика”, “Кліматологія”);

-      040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” (спеціальності: „Екологія та охорона навколишнього середовища”, “Прикладна екологія та збалансоване природокористування”, “Екологічна безпека”, “Екологічний контроль і аудит”, “Заповідна справа”, “Радіоекологія”);

-     050101 „Комп'ютерні науки” (спеціальності: „Інформаційні управляючі системи і технології”, “Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг”);

-        030601 „Менеджмент” (спеціальності: „Менеджмент організацій і адміністрування”, “Менеджмент природоохоронної діяльності”);

-      090201 „Водні біоресурси та аквакультура” (спеціальності: „Водні біоресурси”, “Охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів”);

-   „Військова гідрометеорологія” (гідрометеорологічне та геофізичне забезпечення військово-повітряних сил, сухопутних військ, артилерії та ракетних військ, військово-морських сил) .

До складу Одеського державного екологічного університету входять Харківський та Херсонський гідрометеорологічні технікуми, які здійснюють підготовку молодших спеціалістів за спеціальностями: 5.070606 “Метеорологічні та гідрологічні спостереження”,  5.070607 “Експлуатація та обслуговування гідрометеорологічних вимірювальних систем”, 5.070608 „Експлуатація радіометеорологічних станцій”, 5.070803 „Прикладна екологія (за галузями)”. На базі Центру магістерської підготовки ОДЕКУ в м. Севастополь здійснюється підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” за всіма ліцензованими в університеті екологічними та гідрометеорологічними спеціальностями. 

Випускники університету розподіляються в структурні підрозділи державної гідрометеорологічної та державної гідрографічної служб України, Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, Державного агентства України по водному господарству, Міністерства України з надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та Міністерства оборони України, Український Національний Антарктичний центр Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, інші міністерства і відомства України.

З 1992 року Одеський державний екологічний університет веде підготовку кадрових військових гідрометеорологів для Міністерства оборони які забезпечують роботу відповідних військових підрозділів Військово-повітряних Сил, сухопутних, ракетних військ та артилерії та Військово-морських Сил Збройних Сил України.

По напряму 040105 „Гідрометеорологія” Одеський державний екологічний університет на протязі майже 60 років готує фахівців для Всесвітньої метеорологічної організації – спеціалізованої агенції ООН. Програми підготовки фахівців в цьому напрямі відповідають затвердженим міжнародним стандартам і визнаються всіма гідрометеорологічними службами світу.

Одеський державний екологічний університет володіє високим кадровим потенціалом, сучасною матеріально-технічною базою – по цих показниках ВНЗ знаходиться на перших місцях в Одеському регіоні. На базі університету працюють міжвідомчі навчально-науково-виробничі комплекси „Український центр гідрометеорологічної освіти”, „Фізика довкілля” (сумісно з Інститутом теоретичної фізики Національної академії наук України та Інститутом магнетизму НАН України), „Океанологія та морське природокористування” (сумісно з Морським гідрофізичним інститутом НАН України) та міжвідомчий навчально-науковий комплекс з підготовки та перепідготовки спеціалістів для Міністерства охорони навколишнього природного середовища України. У цей час планується створення на базі ОДЕКУ навчального центру Міністерства оборони України.

На базі університету працюють дві навчально-методичні комісії (з гідрометеорології та екології) Навчально-методичної ради Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

В Одеському державному екологічному університеті активно працює докторантура, аспірантура та ад’юнктура, діє спеціалізована Вчена рада по захисту докторських та кандидатських дисертацій з чотирьох наукових спеціальностей.


Перелік підрозділів університету:


- Гідрометеорологічний інститут ОДЕКУ;

- природоохоронний факультет;

- еколого-економічний факультет;

- факультет комп’ютерних наук;

- заочний факультет;

- підготовче відділення;

- центр післядипломної освіти та підвищення кваліфікації;

- центр науково-педагогічної роботи з іноземними учнями та міжнародного співробітництва.


Відокремлені структурні підрозділи:
 

- Центр магістерської підготовки (м. Севастополь, на базі Морського гідрофізичного інституту НАН України);

- Харківський гідрометеорологічний технікум ОДЕКУ;

- Херсонський гідрометеорологічний технікум ОДЕКУ.


Фотографії

Рекомендувати: