Громадська організація

"Спілка ректорів вищих навчальних закладів України"

Одеська національна академія харчових технологій

РекторЄгоров Богдан Вікторович
Дата заснування1902 р.
День святкування20 жовтня
Телефон(048) 712-41-40, 725-32-84, факс (048) 722-80-42
Адресавул. Канатна, 112, м. Одеса, 65039, Україна
E-mailpostmaster@onaft.edu.ua
Сайтhttp://www.onaft.edu.ua

Одеська національна академія харчових технологій, як вищий навчальний заклад, бере свій початок з 20 жовтня 1902 року, коли за розпорядженням Міністра фінансів Росії графа С.Ю.Вітте в Одесі було відкрито школу борошномелів, яка в 1928 році була перетворена на Політехнікум технології зерна та борошна, а в наступному році - в Одеський інститут технології зерна та борошна.

У 1939 році інститут отримав нову назву – Одеський інститут інженерів мукомельної промисловості і елеваторного господарства ім. Й.В.Сталіна.

У 1953 році ВНЗ було перейменовано в Одеський технологічний інститут.

У 1970 році Рада Міністрів України перейменувала інститут в Одеський технологічний інститут харчової промисловості ім. М.В.Ломоносова. У 1993 році одним з перших у незалежній Україні інститут пройшов акредитацію за вищим IV рівнем.

Знаменною подією для навчального закладу було надання йому у 1994 році статусу „академії”, а у 2002 році – „національної”.

Одеська національна академія харчових технологій – визнаний в Україні і за кордоном сучасний інноваційний науково-навчальний центр підготовки висококваліфікованих кадрів для харчової та переробної промисловості галузей АПК і наукових досліджень з розробки функціональних продуктів харчування. За роки існування академія, як вищий навчальний заклад, підготувала понад 65000 випускників для зернопереробної та харчової промисловості країн СНД та біля 1500 іноземних громадян для країн Африки, Близького Сходу та Китаю.

Академія є дійсним членом міжнародних організацій:

Асоціації Європейських університетів (EUA);

Міжнародної асоціації Євразійських університетів (EAU);

Європейської федерації харчової науки і технології (EFFoST);

Європейської федерації харчової науки і технології (EFFoST);

Асоціації університетів Чорноморського басейну (BSUN);

Європейської асоціація хімічних і молекулярних наук (відділення харчової хімії);

Асоціації Європейських Університетів, підписавши університетську хартію (Magna Charta Universitatum);

Фонду розвитку освіти в сфері готельного сервісу в Центральній і Східній Європі;

Міжнародна громадська організація «Платформи діалог Євразія»;

Міжнародна асоціація харчових продуктів;

Інститут вищої освіти і наукових досліджень в галузі продуктів харчування, здоров’я тварин, сільського господарства і навколишнього середовища;

Міжнародна організація для вищої освіти і досліджень в області енології і виноградарства.

ОНАХТ у 2008 році стала співзасновником Української Асоціації харчової науки і технології, яка є регіональним відділенням Всесвітнього Союзу харчової науки і технології (IUFOST) та Європейської федерації харчової науки і технології (EFFOST). ОНАХТ увійшла до складу міжнародного європейського консорціуму за рамковій програмою ЄС FP7 «Біоактивні компаунди в традиційних продуктах харчування Чорноморського басейну», який представив проект "BaseFood" .

ОНАХТ приймає участь у двох масштабних міжнародних проектах як єдиний представник України, а саме в тематичній мережі Європейського Союзу Еразмус-3 "ISEKI – Food 3 - Integrating Safety and Environmental Knowledge In Food towards European Sustainable Development” на 2008-2012 роки, а також в міжнародній мережі ISEKI_MUNDUS-2 Internationalization and Sustainability of ISEKI–Food Network.

Академія виконує домовленості і реалізує проекти за 23-ма двосторонніми договорами із закордонними партнерами. Укладено угоди про співробітництво з провідними навчальними закладами і науковими установами Франції, Німеччини, Туреччини, Ізраїлю, Румунії, Канади, Росії, Болгарії, Польщі, Казахстану, Литви, США, Словакії, Монголії, Сербії.

Міністерство аграрної політики України визначило Одеську національну академію харчових технологій провідним профільним вищим навчальним закладом України з підготовки фахівців для харчової та зернопереробної промисловості, а також провідним науковим центром з дослідження проблем зберігання і переробки зерна, створення нових продуктів функціонального і оздоровчого харчування (лист Мінагрополітики України № 37-18-1-15/4375 від 20.03.2009 р.).

За значні здобутки у справі підготовки висококваліфікованих фахівців і наукові досягнення колектив ОНАХТ нагороджений Грамотою Кабінету Міністрів України (2007 р.).

У 2011 році за загальним рейтингом кращих ВНЗ України «Компас-2011» (за оцінкою роботодавців) академія посіла 7 місце.

У 2011 році відкрився видавничий центр «Технолог». У листопаді цього ж року відкрився новий читальний зал технічної літератури, де представлені видання з харчової та переробної промисловості, які найчастіше використовуються студентами. Забезпечений доступ у світову інформаційну мережу через зону Wі-Fі.

Історичною подією для академії стало розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 травня 2012 року «Про реорганізацію Одеської державної академії холоду», у відповідність з яким ОДАХ приєднується до Одеської національної академії харчових технологій з утворенням на її базі структурного підрозділу академії.

Об'єднання двох вузів відкриває широкі перспективи участі Одеської національної академії харчових технологій у побудові європейської зони вищої освіти, формуванні та зміцненні інтелектуального, культурного, соціального та науково-технічного потенціалу країни, забезпечення конкурентоспроможності та попиту випускників на сучасному ринку праці.

Одеська національна академія харчових технологій вперше в Україні отримала сертифікат міжнародного стандарту ISO 9001:2008 «Надання послуг у сфері освітньої, наукової та науково-технічної діяльності; підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів»

Сьогодні Одеська національна академія харчових технологій не тільки один з найстаріших освітніх і наукових центрів України, але й визнаний лідер з підготовки магістрів, бакалаврів і молодших спеціалістів. Щороку створюються сучасні навчальні науково-дослідні лабораторії, публікуються десятки підручників і монографій, виходять у світ дев’ять наукових і науково-практичних видань. Високі індекси цитування наших вчених, участь у численних міжнародних програмах і грантах, практичне стажування студентів на кращих закордонних підприємствах, активне членство у 14-ти міжнародних організаціях і щорічна сертифікація за системою міжнародних стандартів ISO 9001:2015 підтверджують високий статус і міжнародне визнання наших здобутків.

Наша історія, досвід, традиції і мудрість нашого колективу надихають викладачів, науковців, співробітників і студентів на нові звершення і додають впевненості у майбутньому. Ми вдячні всім, хто створював і розвивав академію, всім нашим випускникам, які прославили справу Інженера і свою Alma mater.

В академії функціонують 4 інститути та 10 факультетів.

 

Перелік інститутів та факультетів:

Технологічний інститут харчової промисловості:

Факультет технології зерна і зернового бізнесу

Факультет технології та товарознавства харчових продуктів і продовольчого бізнесу

Факультет технології вина та туристичного бізнесу

Факультет інноваційних технологій харчування і ресторанно-готельного бізнесу

Інститут комп’ютерних систем і технологій «Індустрія 4.0»:

Факультет комп’ютерних систем та автоматизації

Факультет комп’ютерної інженерії, програмування та кіберзахисту

Інститут прикладної економіки та менеджменту:

Факультет менеджменту, маркетингу та логістики

Факультет економіки, бізнесу і контролю

Інститут холоду, кріотехнологій і екоенергетики:

Факультет нафти, газу та екології

Факультет низькотемпературної техніки та інженерної механіки

Науково-дослідний інститут зерна і харчових продуктів

У складі академії діють: 42 кафедри (з них -20 випускаючих), відділ довузівської підготовки, центр міжнародної освіти, центр міжнародного співробітництва, центр організації практичної підготовки і сприяння працевлаштуванню, центр маркетингу та реклами, науково–технічна бібліотека, навчально–методичний центр забезпечення якості вищої освіти, відділ організаційно-виховної роботи, науковий центр технології харчування, школа іноземних мов „Success”, школа комп’ютерних технологій. Функціонують 2 спеціалізовані вчені ради з захисту докторських і кандидатських дисертацій за 5 науковими спеціальностями, аспірантура та докторантура. Успішно працюють 7 навчально-науково-виробничих комплексів. В академії діють Наглядова рада, Вчена рада, робочі і дорадчі органи.
 

Позабазові структурні підрозділи:

Механіко-технологічний коледж (І рівень акредитації)

Одеський технічний коледж (II рівень акредитації)

Коледж нафтогазових технологій, інженерії та інфраструктури сервісу

Коледж промислової автоматики та інформаційних технологій


Фотографії

Рекомендувати: