Громадська організація

"Спілка ректорів вищих навчальних закладів України"

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

РекторКоваль Ігор Миколайович
Дата заснування1865 р.
День святкування13 травня
Телефон723-52-54, факс 723-35-15
Адресавул. Дворянська, 2, м. Одеса, 65082
E-mailrector@onu.edu.ua
Сайтhttp://www.onu.edu.ua

Одеський національний університет імені І.І.Мечникова – один з чотирьох найстаріших університетів України, утворений як Імператорський Новоросійський університет  згідно іменного височайшого указі імператора Олександра ІІ. Урочисте відкриття університету відбулося 1 (13) травня 1865 р.

З дня свого створення він займає одне з провідних місць у формуванні системи освіти, в розвитку наукових досліджень і культури в Україні. На початку свого існування університет складався з трьох факультетів: історико-філологічного, юридичного та фізико-математичного.

Першим ректором ще до офіційного відкриття університету був призначений професор І. Д. Соколов. Протягом перших 25 років свого існування ІНУ мав 145 викладачів: професорів богослов'я, ординарних і екстраординарних професорів, доцентів, приват-доцентів, сторонніх викладачів і лекторів.

Гордість університету – талановиті вчені, які працювали і викладали в аудиторіях цього навчального закладу. Засновник вітчизняної фізіології        І. Сеченов, академік, мікробіолог Д. Заболотний, академік, ботанік                В. Липський, біолог О. Ковалевський, фізик-теоретик М. Умов, засновник всесвітньовідомої школи хіміків-органіків М. Зелінський, академік Російської АН та АН СРСР, історик і археолог Ф. Успенський, член-кореспондент АН УРСР, засновник Одеського планетарію, астроном В. Цесевич, засновник Фізико-хімічного інституту НАН України О. Богатський, математик М. Крейн, О. Ляпунов, І. Занчевський, прославлений історик М. Слабченко, славіст В. Григорович та багато інших всесвітньовідомих науковців.

Одну з яскравих сторінок в історію Одеського університету вписав вчений-біолог, лауреат Нобелівської премії Ілля Мечников, який викладав тут упродовж двадцяти п’яти років. У зв’язку з епохою реформ та експериментів радянської влади у вищій школі в Україні, було ліквідовано Новоросійський університет у 1920 році. Замість нього з’явилися нові інститути: медичний, фізико-математичний і гуманітарно-суспільний, перетворений в Інститут народного господарства, сільськогосподарський, політехнічний. У 1930 році реорганізований і сам ІНО, замість нього у 1930р. створили три інші інститути: соціального виховання, професійної освіти та фізико-хіміко-математичний. Врешті закриття університетів в Україні визнали невдалим експериментом, і в 1933 році інститут соціального виховання став педагогічним інститутом, а на базі двох інших створено Одеський державний університет. Він мав готувати кадри для вищих і середніх спеціальних навчальних закладів і загальноосвітньої школи та дбати про розвиток радянської школи.

ОДУ – єдиний з університетів України, який здійснив своєрідний трудовий подвиг, безперервно працюючи під час Великої Вітчизняної війни в Майкопі, а далі – в Байрам-Алі. Усі воєнні роки університет очолював ректор-професор М. А. Савчук. Проректором був професор В. Д. Богатський.

У 1945 р. університету з нагоди 80-річчя від дня заснування присвоєно ім’я всесвітньо відомого вченого Іллі Мечникова.

Троє з шести президентів Академії наук України працювали професорами Одеського університету: академіки Д.К. Заболотний, В.І. Липський, О.О. Богомолець. У 1965 році університет нагороджено орденом Трудового Червоного Прапора, а в 2000р. – Почесною грамотою Кабінету Міністрів України.

Зараз в університеті працюють 12 лауреатів Державних премій, 9 заслужених працівників освіти, культури, науки і техніки.

Університет сьогодні один із флагманів вузівської освіти та науки на Півдні України. З 2000 р. університет має статус національного навчального закладу.

В Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова працюють 110 кафедр, магістратура. Навчальний процес забезпечують 6 інститутів, 11 факультетів, а також коледж та його 5 відділень у містах Одеської області.

Для забезпечення навчального процесу тільки в м. Одеса ОНУ має 8 основних навчальних корпусів загальною площею 95 тис. кв. м.

В університеті працюють 22 відомих наукових школи, визнаних як в Україні, так і у світі.

Науковий потенціал становить 1523 науково-педагогічних працівника, які виконують НДДКР; 128 докторів наук; 660 кандидатів наук.

Важливим фактором становлення і розвитку новітніх досягнень науки стає підготовка висококваліфікованих фахівців.

В університеті діє 9 спеціалізованих рад з 22 спеціальностей, з них 14 спеціальностей в докторських спеціалізованих радах.

В ОНУ навчається 510 аспірантів, з них з відривом від виробництва – 255, та 18 докторантів. Захищено у 2010 р. 52 кандидатських дисертацій та 7 докторських дисертацій.

Наукові дослідження зосереджені у 28 наукових підрозділах, серед яких 5 науково-дослідних інститутів, 7 науково-дослідних центрів, 14 проблемних та галузевих науково-дослідних лабораторій.

Найновіші результати наукових досліджень втілені у наукових працях, що є важливим критерієм оцінки наукової діяльності вчених університету. Так, за останній час (2010 р.) опубліковано 41 монографію, 11 підручників, 130 навчальних посібників, 2563 публікацій (статей). З них 442 статті – у зарубіжних виданнях, 242- у міжнародних науково-метричних базах даних (Scopus, Webometrics). Отримано 25 охоронних документів в Україні.

Найбільш цікаві розробки університету з основних напрямків розвитку науки і техніки представлені в електронній презентації «Scientific university» англійською мовою.

Університетом укладені угоди з Міністерством освіти і науки, молоді і спорту України на виконання робіт зі збереження належного функціонування наукових об’єктів, що становлять національне надбання. Це «Фонд стародруків, рідкісних видань і рукописів Наукової бібліотеки»; «Гербарій»; Колекція морських та корисних для екологічної біотехнології мікроорганізмів.

В університеті функціонують: гідробіологічна станція, петрографо- мінералогічний музей, палеонтологічний музей, зоологічний музей, археологічний музей, музей рідкісної книги, колекція культур мікроорганізмів, на базі яких виконуються наукові роботи.

Наукова бібліотека Одеського національного університету імені І.І. Мечникова – одна з найстаріших і найбільших наукових бібліотек на Півдні України. Заснована у 1817 р. бібліотека має фонд майже 4 мільйони томів, серед яких унікальні старовинні видання XV–XVIII століть.


Перелік підрозділів університету
:

 1. Біологічний факультет
 2. Геолого-географічний факультет
 3. Економіко-правовий факультет
 4. Історичний факультет
 5. Факультет романо-германської філології
 6. Фізичний факультет
 7. Філологічний факультет
 8. Філософський факультет
 9. Хімічний факультет
 10. Факультет довузівської підготовки(ФДП)
 11. Первомайський інститут Одеського національного університету імені І.І.Мечникова
 12. Іллічівський інститут Одеського національного університету імені І.І. Мечникова
 13. Херсонський навчально-консультативний пункт Одеського національного університету імені І.І. Мечникова
 14. Регіональний коледж підприємництва та соціальної роботи Одеського національного університету імені І.І. Мечникова
 15. Інститут математики, економіки і механіки (ІМЕМ)
 16. Інститут інноваційної та післядипломної освіти (ІІПО)
 17. Інститут соціальних наук
 18. Інститут міжнародної освіти Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

Фотографії

Рекомендувати: