Громадська організація

"Спілка ректорів вищих навчальних закладів України"

Одеський державний аграрний університет

РекторКорлюк Сергій Сергійович
Дата заснування1918 р.
Телефон(048) 784-57-24, факс (0482) 37-19-27
Адреса65039, м.Одеса, вул. Канатна, 99
E-mailogsi@te.net.ua
Сайтhttp://osau.edu.ua

Ідея створення в Одесі сільськогосподарського вищого навчального закладу належить “Товариству сільського господарства Півдня Росії” та передовим вченим Новоросійського краю. Ще в середині ХІХ ст. вони ставили питання про необхідність створити агрономічні школи в південих районах України з сухим степовим кліматом.

Фактичне літочислення закладу ведеться з початку 1918 року – року заснування й офіційного відкриття Одеського сільськогосподарського інституту. 30.01.1918 року в газеті «Одесский листок» було опубліковано: “Одесса обогатилась еще одной крупной ценностью – высшим сельскохозяйственным институтом, открытым местным “Обществом сельского хозяйства юга России”.  

У 1930-х роках до ОСГІ були приєднані: Одеський політехнічний технікум землевпорядкування і меліорації, Криворізький сільгоспінститут, плодоовочевий факультет Білоруського і факультет виноградарства Херсонського с.-г. інститутів, Одеський і Ново-Полтавський (Миколаївська область) Єврейські с.-г. інститути,  Харківський інститут організації території та колишній Масловський (Київська область) інститут насінництва та селекції.

У 2001 році ОСГІ отримав ліцензію за найвищим IV рівнем державної акредитації, що дозволяє надавати вищу освіту на рівні кваліфікаційних вимог спеціаліста й магістра, та був реорганізований в Одеський державний аграрний університет.

Сьогодні ОДАУ – провідний навчально-методичний і науковий центр з підготовки висококваліфікованих кадрів для різних галезуй сільського господарства південно-західного Причорномор'я, підпорядкований Міністерству аграрної політики та продовольства України.


Перелік підрозділів університету:


Факультети
:

-          Економічний;

-          Агробіотехнологічний;

-          Механізації сільського господарства;

-          Ветеринарної медицини;

-          Технології виробництва, переробки і маркетингу продукції тваринництва;

-          Землевпорядкування.


Фотографії

Рекомендувати: