Громадська організація

"Спілка ректорів вищих навчальних закладів України"

Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка

РекторКудренко Анатолій Іванович
Дата заснування1924 р.
День святкування28 грудня
Телефон(0542) 22-14-95, (0542) 68-59-02, факс (0542) 22-15-17
Адреса40002, м. Суми, вул. Роменська, 87
E-mailrector@sspu.sumy.ua
Сайтhttp://www.sspu.sumy.ua

Історія університету бере початок із 20-х років ХХ ст., коли питання підготовки вчительських кадрів постало з небаченою гостротою. З весни 1924 року почала здійснюватися широка кампанія масової педагогічної перепідготовки вчительства, а 28 грудня цього ж року відбулося відкриття Сумських вищих трирічних учительських курсів. Був створений перший вищий навчальний заклад у місті Суми.

У ході систематичного вдосконалення навчально-виховного процесу Сумські вищі курси були реорганізовані у педагогічний технікум. У 1930 році навчальний заклад реорганізували в Сумський інститут соціального виховання, а у 1933 році – у Сумський державний педагогічний інститут. Директорами інституту в довоєнні роки були С.І. Прийменко, П.В. Гудзенко, Л.Т. Котко, І.Д. Семенов, Л.В. Гаркуша, Д.Ю. Нукалов.

У часи Другої світової війни багато викладачів та вихованців інституту взяли участь у бойових діях та віддали свої життя за свободу й незалежність ношої Батьківщини.

У післявоєнні роки інститут стрімко розвивається. Підвищується кваліфікація його професорсько-викладацького складу, розширюється контингент студентів, збільшується кількість факультетів, кафедр, напрямів підготовки.

У 1957 р. навчальному закладу було присвоєне ім'я видатного радянського педагога А.С. Макаренка, уродженця Сумщини.

З 1991 року в інституті починає функціонувати аспірантура з 10 спеціальностей.

У жовтні 1999 р. Постановою Кабінету Міністрів України інститут був реорганізований у Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка. Рішенням Державної акредитаційної комісії України від 24.06.2010 року Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка за рівнем і статусом акредитований в цілому за ІV рівнем. Рішенням Президії ВАК України з 2011 року в університеті почала роботу спеціалізована Вчена рада із захисту кандидатський дисертацій з спеціальності 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки».

Вищий педагогічний навчальний заклад у Сумах в післявоєнні роки  очолювали В.І.Зайцев, Д.Ю.Нукалов, Г.І.Носко, Ф.К.Гужва, Ф.М.Яловий, О.П.Овчаренко, І.Т.Качан, В.С.Іваній, Н.Н.Чайченко, Ф.М.Лиман, А.І.Кудренко.

За 87 років своєї діяльності університет підготував понад 50 тисяч фахівців. Сумський державний педагогічний університет  є провідним освітнім, науково-методичним і культурним центром Сумської області.

 

Перелік підрозділів університету:Інститути/ 

Факультети 

Напрям підготовки

Додаткові 

спеціальності та спеціалізації

Інститут 

філології

Українська мова та 

література

Англійська мова;

німецька мова 

Російська мова

Англійська мова 

Англійська мова

Німецька мова;

французька мова 

Німецька мова

Англійська мова 

Французька мова

Англійська мова 

Інститут 

педагогіки та 

психології

Дошкільна освіта

Корекційна освіта 

Початкова освіта

Англійська мова;

інформатика 

Корекційна освіта 

(олігофренопедагогіка)

Спеціальна пихологія

Соціальна педагогіка

Практична психологія

Управління

навчальним закладом

 

Педагогіка вищої

школи

 

Інститут

фізичної

культури

Фізичне виховання

Методика туристичної роботи;

методика спортивно-масової

роботи;

захист Вітчизни

Спорт

 

Здоров'я людини

Фізична реабілітація

Корекційна освіта

(логопедія)

 

Туризм

 

Фізико-

математичний

факультет

Математика

Інформатика;

економіка

Фізика

Математика;

інформатика

Інформатика

Математика

Природничо-

географічний

факультет

Хімія

Інформатика

Біологія

Практична психологія;

хімія

Географія

Біологія;

краєзнавчо-туристична робота

Історичний

факультет

Історія

Українознавство;

правознавство;

людина і світ

Факультет

мистецтв

Хореографія

Художня культура

Музичне мистецтво

Художня культура;

режисура музично-виховних

шкільних заходів;

керівник шкільного естрадного

колективу

Образотворче

мистецтво

Художня культура;

дизайн;

моделювання одягу

 

В університеті акредитовано та ліцензовано 18 магістерських програм.


Фотографії

Рекомендувати: