Громадська організація

"Спілка ректорів вищих навчальних закладів України"

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

РекторСтепаненко Микола Іванович
Дата заснування1914 р.
День святкуваннягрудень
Телефон(0532) 56-23-13, факс (05322) 2-58-67, (05322) 2-58-37 телефон приймальної комісії
Адреса36003, м. Полтава, вул. Остроградського, 2
E-mailallmail@pnpu.edu.ua
Сайтhttp://www.pnpu.edu.ua

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка створено 1 липня 1914 року, коли за імператорським указом у Полтаві засновано вчительський інститут. 1919 року його реорганізовано в педагогічний, у 1921 році – інститут народної освіти, у 1930 році – інститут соціального виховання, а в 1933 році – знову на педагогічний інститут, якому 28 грудня 1946 року присвоєно ім’я В.Г. Короленка.

Постановою Кабінету Міністрів України № 448 від 9 грудня 1999 року на базі Полтавського державного педагогічного інституту створено Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка.

Ураховуючи загальнодержавне і міжнародне визнання результатів діяльності вишу, його вагомий внесок у розвиток національної освіти і науки, Указом Президента України (№970 / 2009 від 25 листопада 2009 року) університету надано статус національного.

Упродовж 97 років у стінах навчального закладу підготовлено біля 50 тисяч кваліфікованих освітян різноманітних спеціальностей, серед яких видатні педагоги зі світовим ім’ям А. Макаренко, В. Сухомлинський, Г. Ващенко, історики Д. Багалій, І. Рибаков, Н. Мірза-Авакянц, філологи й етнографи М. Сумцов і В. Щепотьєв, математик В. Воропай, фізик О. Побєдоносцев, конструктор космічної техніки Ю. Кондратюк, композитор і диригент М. Верховинець, письменники О. Ковінька, Г. Майфет та інші.

Першим ректором (тоді – директором) інституту був талановитий учений і педагог О.К. Волнін. У різні роки навчальний заклад очолювали відомий учений-філолог, краєзнавець, культурний і громадський діяч В.О. Щепотьєв, доктор філософських наук, професор, академік АПН України І.А. Зязюн, доктор історичних наук, професор, академік АПН України В.О Пащенко, починаючи з 2009 року на чолі вишу – доктор філологічних наук, професор М.І. Степаненко.

Сьогодні у складі університету 7 факультетів: історичний, філології та журналістики, природничий, фізико-математичний, психолого-педагогічний, фізичного виховання, технологій і дизайну. На їх базі навчаються понад 4400 студентів денної форми, біля 3400 студентів заочної форми навчання, які здобувають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст» та «магістр» із 22 напрямів підготовки та 23 спеціальностей. У 2011 році ПНПУ прийняв на перший курс 645 студентів на денну і 510 − на заочну форму навчання.

Фахову підготовку студентів у Полтавському національному педагогічному університеті здійснює колектив із близько 450 викладачів. Вони об’єднані в 35 кафедр. Серед викладацького складу − член-кореспондент АПН України, заслужені працівники освіти України, заслужені діячі мистецтв України, заслужені діячі науки і техніки України, заслужені працівники культури України, заслужені майстри народної творчості України, заслужені художники України, заслужені артисти України, заслужені працівники фізичної культури і спорту України, заслужені майстри спорту України, заслужені тренери України, члени Національної спілки художників України, члени Національної спілки художників, члени Національної спілки журналістів, майстри спорту. Понад 30 викладачів нагороджені знаком «Відмінник освіти України».

Університет є визнаним науковим центром із вагомими науковими здобутками і науковими традиціями. Щороку в його стінах проходить біля 20 міжнародних, всеукраїнських і регіональних наукових конференцій. Університет має 7 наукових видань, ліцензованих ВАК України, зокрема журнали «Історична пам’ять», «Філософські обрії», науковий, публіцистичний альманах «Рідний край», збірники наукових праць серії «Педагогіка», «Біологія», «Філологічні науки» тощо.

ВНЗ здійснює підготовку висококваліфікованих науково-педагогічних кадрів із 10 спеціальностей в аспірантурі та з 7-х спеціальностей у докторантурі, успішно діє спеціалізована вчена рада із захисту кандидатських дисертацій з педагогіки.

Викладачі, співробітники, докторанти, аспіранти та студенти університету працюють над 5 фундаментальними науково-дослідними темами за бюджетним фінансуванням, які пройшли конкурсний відбір МОН України, що свідчить про високий рівень цих наукових проектів. 50 наукових тем розробляються за тематичним планом кафедр.

Щорічно викладачі готують і видають значну кількість науково-методичних праць. Так, за останні 5 років опубліковано понад 145 монографій, підручників і навчальних посібників із грифом МОН України. Розроблено близько 200 авторських програм навчальних курсів і навчально-методичне забезпечення до них.

Педагогічний університет на основі договорів про співпрацю здійснює наукове та науково-технічне співробітництво з 25 закордонними організаціями та багатьма вишами і науковими установами України. 

Університет розташовано у чотирьох навчальних корпусах, які разом із спортивним комплексом, профілакторієм, будівлями студентських гуртожитків, технічними спорудами утворюють сучасне студентське містечко в центральній історичній частині міста. Навчальний процес здійснюється також у розташованих неподалік навчально-виробничих майстернях та університетському ботанічному саду, який є одним із «семи чудес» Полтави. Діє власна бібліотека з 4-ма читальними залами, котра є однією з найбільших у регіоні. У її фондах близько 600 000 томів, з-поміж яких рідкісні видання, наукова, навчальна та художня література, наукова періодика тощо.

Успішно працюють понад 30 художніх колективів. Визнані й широковідомі в Україні та зарубіжжі творчі колективи – візитівка Полтавщини український народний хор «Калина», лауреати міжнародних і всеукраїнських конкурсів і фестивалів камерний хор імені Павла Лиманського, народний ансамбль танцю «Весна», народні вокальні ансамблі «Тисяча років музики» та «Чебрець», фольклорний ансамбль «Жива вода», народний музичний центр «Вікторія», народний центр спортивно-бального танцю «Грація» й інші колективи.

Високих результатів досягли спортсмени університету, серед яких чемпіони та призери світу, Європи, України, учасники Олімпійських ігор. Команда «Ніка-педуніверситет» – чемпіон України з футзалу. Гандбольна чоловіча команда бере участь у чемпіонаті України серед команд вищої ліги. Жіноча волейбольна команда грає у вищій студентській лізі України.

Упродовж існування педагогічний університет був і залишається регіональним духовно-просвітницьким, освітянським центром України.

 

Перелік підрозділів університету:


Факультети: історичний, природничий, психолого-педагогічний, технологій та дизайну, фізико-математичний, фізичного виховання, філології та журналістики.

 

Перелік кафедр:

 • Англійської та німецької філології
 • Біології та основи здоров’я людини
 • Ботаніки
 • Виробничо-інформаційних технологій та безпеки життєдіяльності
 • Всесвітньої історії та методики викладання історії
 • Географії та краєзнавства
 • Екології та охорони довкілля
 • Журналістики
 • Загального і слов’янського мовознавства та іноземних мов
 • Загальної педагогіки та андрагогіки
 • Загальної фізики і математики
 • Історії України
 • Культурології та методики викладання культурологічних дисциплін
 • Математичного аналізу та інформатики
 • Медико-біологічних дисциплін і фізичного виховання
 • Методики викладання спортивних дисциплін
 • Музики
 • Образотворчого мистецтва
 • Основ виробництва та дизайну
 • Педмайстерності та менеджменту
 • Політекономії
 • Початкової і дошкільної освіти
 • Правознавства
 • Природничих і математичних дисциплін
 • Психології
 • Романо-германської філології
 • Світової літератури
 • Соціальної і корекційної педагогіки
 • Теорії і методики технологічної освіти
 • Теорії і методики фізичного виховання
 • Української мови та української літератури
 • Філологічних дисциплін
 • Філософії
 • Хімії та методики викладання хімії
 • Хореографії

 

Перелік напрямів і спеціальностей за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра (ІІІ - ІV р.а.)

 

№ п/п

Галузь знань

Назва напряму підготовки

1.

Педагогічна освіта

Дошкільна освіта

2.

Педагогічна освіта

Початкова освіта

3.

Педагогічна освіта

Технологічна освіта

4.

Педагогічна освіта

Професійна освіта

5.

Педагогічна освіта

Корекційна освіта (за нозологіями)

6.

Педагогічна освіта

Соціальна педагогіка

7.

Мистецтво

Хореографія

8.

Мистецтво

Музичне мистецтво

9.

Мистецтво

Образотворче мистецтво

10.

Гуманітарні науки

Історія

11.

Гуманітарні науки

Філологія (українська мова і література)

12.

Гуманітарні науки

Філологія (мова і література (англ., нім.))

13.

Соціально-політичні науки

Психологія

14.

Природничі науки

Хімія

15.

Природничі науки

Біологія

16.

Природничі науки

Географія

17.

Природничі науки

Екологія, охорона навколишнього середовища        та збалансоване природокористування

18.

Фізико-математичні науки

Математика

19.

Фізико-математичні науки

Фізика

20.

Системні науки та кібернетика

Інформатика

21.

Журналістика та інформація

Журналістика

 

Матеріально – технічна база: 4 навчальні корпуси, 4 гуртожитки, ботанічний сад, виробничо-навчальні майстерні, санаторій-профілакторій, бібліотека, спорткомплекс. Книжковий фонд бібліотеки585612 примірників.

Контингент студентів за формами навчання та джерелами фінансування:

- денна форма – близько 4500;

- заочна форма – більше 3000.

 


Фотографії

Рекомендувати: