Громадська організація

"Спілка ректорів вищих навчальних закладів України"

Українська медична стоматологічна академія

РекторЖдан В’ячеслав Миколайович
Дата заснування1921 р.
Телефонтел./факс (0532) 60-20-51
Адреса36024, м. Полтава, вул. Шевченка, буд. 23
E-mailmail@umsa.edu.ua
Сайтhttp://www.umsa.edu.ua

Історія Української медичної стоматологічної академії бере свій початок з одонтологічного факультету, створеного при Харківській медичній академії в 1921 р. У 1931 р. факультет був реорганізований у Харківський стоматологічний інститут, який у 1967 р. був переведений до м.Полтави. У квітні 1994 р. Полтавський медичний стоматологічний інститут акредитований у повному обсязі за IV рівнем акредитації. Постановою КМУ від 29.08. 1994 р. «Про вдосконалення мережі вищих навчальних закладів» на базі інституту створена Українська медична стоматологічна академія.

Відповідно до рішення МАК  від 30.06 1994 р., пр.№12 Українська медична стоматологічна академія  акредитована за  IV рівнем із терміном дії сертифіката до 01.07. 2004 р. 

У 2004 р. були проведені повторна акредитаційна експертиза УМСА в цілому за IV рівнем  і повторна акредитаційна і лецензійна експертизи підготовки фахівців. На підставі матеріалів перевірок ДАК України рішенням від 13.04.2004 р. (Пр.№50)  визнала Українську медичну стоматологічну академію акредитованою за статусом вищого закладу освіти  IV рівня  і видала ліцензію  з терміном дії до 01.07. 2009 р.

У 2005 р. було проведене повторне ліцензування спеціальності «Педіатрія», за результатами якого отримано ліцензію АВ №048841 зі строком дії з 22.06.2006 р. по 01.07.2011 р. на підготовку фахівців зазначеної спеціальності в обсязі  100 осіб.

Згідно з наказом МОЗ України від 28.03.2005 р. №133 змінена назва  «Українська медична стоматологічна академія» на «вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія». У зв’язку з цим  ліцензія серії АБ №122122 замінена на ліцензію серії АВ №048497.

На підставі рішення ДАК від 24.04.2007р.  МОН України  видало ліцензію  серії АВ №328558 на підготовку іноземних громадян  за базовим акредитованим напрямом  «Медицина» зі спеціальностей: 5.1100102 «Сестринська справа» – 50 осіб, 6.110110 «Сестринська справа» – 20 осіб, «Стоматологія ортопедична» – 80 осіб.  Термін дії ліцензії – 24.04.2012 р.

У 2008 р. отримана ліцензія на підготовку молодших спеціалістів із фаху 5.12020401  «Фармація» – 100 осіб. Термін дії ліцензії – 01.07.2013 р.

У зв’язку з закінченням термінів дії сертифіката та  ліцензії на надання освітніх послуг  (01.07.2009 р.) та відповідно до діючого законодавства у період з 24.11. по 29.11.2008 р. були  проведені чергові акредитаційна експертиза підготовки фахівців ВДНЗУ УМСА та ліцензійна експертиза  з надання освітніх послуг  (накази МОН України від 28.10.2008 р. №№2361л, 2362л та від 17.11.2008 р. №№2416л, 2417л).

На підставі рішення ДАК  від 04.06.2009 р., пр.№78  академія  отримала сертифікат  серії РД-IV  №78312 про акредитацію за статусом вищого навчального  закладу  IV рівня.

Академії отримала  ліцензію  серії АГ №508034  МОН України  на право надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до

– спеціаліста, магістра:

– 7., 8.12010001 «Лікувальна справа» – 275/25 осіб;

– 7., 8.12010002 «Педіатрія» – 100/10 осіб;

– 7.,8.12010005 «Стоматологія»  – 325/25 осіб;

– бакалавра

6.120101 «Сестринська справа» – 30 осіб,

– молодшого спеціаліста

–  5.12010102 «Сестринська справа» – 70 осіб,

–  5.12010106 «Стоматологія ортопедична» – 50 осіб,

–  5.12020101 «Фармація» – 100 осіб.

Підготовка до вступу у вищі навчальні заклади громадян України – 400 осіб.

Підготовка іноземних громадян до вступу у вищі навчальні заклади –  100 осіб.

Підготовка іноземних громадян за базовими спеціальностями:

– 7.12010001 «Лікувальна справа»  – 150 осіб, – 7.12010005 «Стоматологія» – 150 осіб.

– Підготовка іноземних громадян за базовим акредитованим напрямом 1101 Медицина у магістратурі за спеціальностями 8.110106 «Стоматологія», 8.110101 «Лікувальна справа» – 100 осіб.

– Підготовка фахівців в інтернатурі  (первина післядипломна спеціалізація) за напрямом 1101 Медицина – 450 осіб.

– Підготовка фахівців в клінічній ординатурі  (післядипломна підготовка лікарів) за напрямом 1101 Медицина –50 осіб.

– Підвищення кваліфікації лікарів за базовими напрямами (спеціальностями) – 1300 осіб.

Академія включена до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України з правом діяльності: вища освіта; медична практика; стоматологічна практика, ветеринарна діяльність, діяльність їдалень у вищих і середніх навчальних закладах (довідка №002/5876 з ЄДРПОУ).


Перелік підрозділів академії:

 

– факультети: стоматологічний, медичний, підготовки іноземних студентів, післядипломної освіти;

– 50 кафедр;

– відділення: довузівської підготовки, підготовче відділення для іноземних громадян;

– медичний коледж, НДІ генетики та імунологічних основ розвитку патології та фармакогенетики тощо.

В академії працює центральна методична комісія, яка координує роботу 12 профільних методичних комісій.  11 кафедр академії мають статус опорних.


Фотографії

Рекомендувати: