Громадська організація

"Спілка ректорів вищих навчальних закладів України"

Національна академія Національної гвардії України

НачальникСоколовський Сергій Анатолійіович
Дата заснування26 грудня 1931 р.
Телефон(057) 732-31-23
АдресаМайдан Захисників України, 3, м. Харків, 61001
E-mailmail@nangu.edu.ua
Сайтhttp://nangu.edu.ua/

Академія внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України відноситься до одних із найстаріших військових навчальних закладів України, який протягом своєї славної історії гідно виконував конкретні завдання щодо навчання та виховання висококваліфікованих офіцерських кадрів для внутрішніх та прикордонних військ, органів внутрішніх справ, Національної гвардії України тощо.

Розпочавши свій бойовий шлях  26 грудня 1931 року, навчальний заклад сьогодні є головною кузнею офіцерських кадрів для внутрішніх військ МВС України різних спеціальностей командного, виховного, технічного та тилового профілю, головною науковою установою військ.

За 80 років свого існування навчальний заклад підготував більше 20 тисяч висококваліфікованих офіцерів, багато з яких сьогодні займають відповідальні керівні посади у внутрішніх та прикордонних військах, у органах внутрішніх справ не тільки України, а й у багатьох країнах колишнього СРСР.

З числа  вихованців виросли відомі воєначальники внутрішніх військ, керівники тилу, вчені, конструктори зброї, організатори виробництва та підприємці.

Свою безмежну відданість Батьківщині наші вихованці проявили під час Великої Вітчизняної війни, в боях за свободу та незалежність Вітчизни. Багато хто з них віддав життя у цій боротьбі. 45 вихованець в роки війни отримав високе звання Героя Радянського Союзу. Одному з них, майору Голубєву В.М., це високе звання присвоєне двічі. Тисячі наших вихованців відзначені почесними державними нагородами, орденами та медалями, а одна із вулиць міста Харкова названа на честь Героя Радянського Союзу, викладача нашого навчального закладу полковника Танкопія Івана Олексійовича, який загинув у боях за визволення міста.

Історія ВУЗу із передвоєнних часів тісно пов’язана з містом Харковом. Викладачі та курсанти внесли гідний внесок в будівництво гігантів промисловості та благоустрій рідного міста, протягом всієї історії приймали участь у боротьбі зі злочинністю, охороняли громадський порядок на його вулицях та майданах.

У мирний час офіцери, прапорщики та курсанти нашого навчального закладу пройшли загартування при виконанні службово-бойових завдань із забезпечення громадського порядку у «гарячих точках» колишнього СРСР, у Закавказзі та Середній Азії. За плечима тих, хто навчає і виховує молоде покоління курсантів, та у багатьох наших випускників – участь у бойових діях в Афганістані, виконання завдань з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, миротворчої місії на території колишній Югославії.

Завдяки досягненням нашого колективу рішенням Державної акредитаційної комісії України від 2 березня 2006 р. (протокол № 59) Військовий інститут внутрішніх військ МВС України було визнано акредитованим за статусом вищого навчального закладу четвертого рівня.

Розпорядженням Кабінету Міністрів № 198-Р від 10 квітня 2006 р. інститут реорганізовано в Академію, а 18 квітня 2006 р. Міністр внутрішніх справ України підписав наказ № 390 «Про реорганізацію Військового інституту внутрішніх військ МВС України».

Знаменною подією стало вручення 26 травня 2006 року Міністром внутрішніх справ України Бойового Прапору Академії та Грамоти Президента України.

Випускники Академії у подальшому закріпляються на військовій службі відповідно до штатно-посадового призначення. Щорічно частини та з’єднання військ поповнюються 220 – 250-ма дипломованими випускниками, ще 180 – 200 офіцерів у наших стінах підвищують свою кваліфікацію.

Кількість кафедр Академії за останні п’ять років зросла з 10 до 20, а науково-педагогічного складу, що працює на них, збільшилася з 112 до 209 осіб, причому кількість докторів наук зросла з 10 до 22 осіб, а кандидатів наук – із 46 до 122. Нині в Академії навчається більше 2 тисяч осіб різних категорій, рівнів навчання та форм підготовки, тоді як у 2001 р. загальне наповнення навчального закладу змінним складом становило 960 осіб. Ліцензований обсяг прийому до Академії за п’ять років збільшився у 1,6 рази і становить нині 475 осіб на рік за денною формою навчання. Про підвищення якісних характеристик науково-педагогічних кадрів Академії за останні п’ять років свідчить динаміка зростання співвідношення чисельності докторів та кандидатів наук до 100 студентів денної форми навчання. Ці показники зросли у середньому в 1,5 рази і становлять: стосовно докторів наук – 1,6, кандидатів наук – 7,7.

Наш навчальний заклад є провідною науковою установою внутрішніх військ. У 2006 році в Академії було створено Науково-дослідний центр з проблем діяльності внутрішніх військ МВС України. За  останніх 4 роки науково-педагогічними працівниками видано 11 монографій, 21 підручник та навчальний посібник з грифами МОН, ГУВВ, МВС, Інституту інноваційних технологій та змісту освіти. На сьогоднішній день в Академії силами НДЦ та кафедр виконуються 21 науково-дослідні роботи, із яких 12 – на замовлення ГУВВ МВС України.

В Академії видаються щоквартальний науково-практичний журнал внутрішніх військ МВС України «Честь і закон» та «Збірник наукових праць». Журнал «Честь і закон», що є фаховим виданням, у 2004 р. отримав найвищу нагороду Всеукраїнського конкурсу засобів масової інформації «Золоте перо» у галузі журналістики.

За останні п’ять років військовослужбовці та службовці Академії захистили понад 28 дисертаційних робіт, дві з яких докторські.

Наказом   Міністерства   освіти  і  науки України від 21 лютого 2006 р. № 121 відкрито нову наукову спеціальність з підготовки фахівців в ад’юнктурі 21.07.05  «Службово-бойова діяльність сил охорони правопорядку» у галузях військових і технічних наук.

А наказом ВАК України від 13 квітня 2006 р. № 15/08-т в Академії внутрішніх військ МВС України створено спеціалізовану вчену раду із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук 64.726.01 за спеціальностями 21.07.05 «Службово-бойова діяльність сил охорони правопорядку», 20.02.14  «Озброєння та військова техніка».

Постійно удосконалюється навчально-матеріальна база Академії. На сьогоднішній  день для забезпечення навчального процесу використовується 320 персональних комп’ютерів, з них 170 підключені до системи Інтернет. Оснащено тренажерний комплекс загальною площею 600,5 м.кв. до складу якого входить тренажерний зал та зал для заняття фітнесу, проведено капітальний ремонт центру культури який відповідає сучасним вимогам. 

Інформаційно-обчислювальним центром розроблено та упроваджено в навчальний процес програмні  комплекси з підтримкою Інтернет-технологій. На кафедрах введено в дію 18 інформаційних постів із застосуванням ПК. В цьому році впроваджено в навчальний процес програмний комплекс «Електронна бібліотека» та «Система дистанційного навчання».

Продовжують мати місце тісні стосунки з питань міжнародного співробітництва.  Академія внутрішніх військ МВС України продовжує розширювати міжнародні зв’язки, залучаючись до програм міжнародного співробітництва з аналогічними правоохоронними формуваннями країн Європи. Крім того, найбільш активно та якісно співпрацювати, в рамках євроатлантичного простору, з Національною жандармерією Франції та  Військами Карабінерів Італії.

З метою підвищення кваліфікації фахівці Академії приймають зараз участь в наступних заходах:

- стажування з підготовки викладачів французької мови;
- у програмі підготовки офіцерів для миротворчих підрозділів поліції;
- міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах;
- навчаються на курсах для офіцерів, в рамках програми ООН, на базі Національної Академії Оборони України ;

За останні три роки Академію відвідали  делегації представників Національної жандармерії Французької республіки, представників внутрішніх військ МВС Росії та представників Тяньцзінської Адміністративної Академії Китайської Народної Республіки.

Реорганізації Академії сприяли високий професіоналізм, цілеспрямована робота командування, науково-педагогічного та всього особового складу Академії, прагнення і пошук нового з метою покращення організації навчально-виховного процесу. Високим показником довіри до особового  складу Академії з боку Міністра внутрішніх справ та командувача внутрішніми військами стало можливість приймати участь  400 військовослужбовцям в забезпеченні міжнародного футбольного турніру ЕВРО 2012.

27 травня 2014 року у зв’язку з відтворенням на базі внутрішніх військ МВС України, академія реорганізована в Академію Національної гвардії України.

4 червня 2014 року Академії Національної гвардії України надано статус національної та нове найменування - Національна академія Національної гвардії України.

 


Перелік підрозділів академії:

Оперативно-тактичний факультет;

Командно – штабний факультет;

Факультет логістики;

Гуманітарний факультет;

Київський факультет.

 


Фотографії

Рекомендувати: