Громадська організація

"Спілка ректорів вищих навчальних закладів України"

Харківський державний університет харчування та торгівлі

РекторЧеревко Олександр Іванович
Дата заснування1967 р.
День святкування19 жовтня
Телефон(057) 336-89-79, факс (057) 337-85-35
Адреса333, вул. Клочківська, м. Харків, 61051
E-mailhduht@kharkov.com
Сайтhttp://www.hduht.edu.ua

Основні дати історії ХДУХТ:

1893 р. – Харківське Вище Комерційне училище імені імператора Олександра ІІІ;

1916 р. – Харківський комерційний інститут;

1929 р. – Харківський інститут радянської торгівлі;

1959 р.  – Харківський вечірньо-заочний факультет Донецького інституту радянської торгівлі;

1967 р. – Харківський інститут громадського харчування;

1994 р. – Харківська державна академія технології та організації харчування;

2002 р. – Харківський державний університет харчування та торгівлі.

 

Історія Харківського державного університету харчування та торгівлі починається з 1893 р., коли у Харкові було відкрито Вище Комерційне училище імені імператора Олександра III. Училище мало кілька підвідділів (факультетів): економіко-комерційний, банківсько-страховий, підвідділ місцевого господарства, промисловий відділ. У 1916 р. на базі Вищого Комерційного училища було утворено Харківський комерційний інститут, який проіснував до середини 1918 року.

У 1929 р. було відкрито Харківський інститут радянської торгівлі з підготовки фахівців вищої кваліфікації для системи торгівлі та харчування. Велика Вітчизняна війна тимчасово призупинила діяльність інституту. Після війни у Харкові було відкрито Інститут радянської торгівлі, який у 1959 р. було переведено у м. Донецьк. В Харкові залишився лише вечірньо-заочний факультет, на базі якого 1 липня 1967 року і було створено Харківський інститут громадського  харчування.

На той час інститут здійснював підготовку фахівців за 5 спеціальностями: "Технологія та організація громадського харчування"; "Економіка торгівлі"; "Бухгалтерський облік"; "Товарознавство та організація торгівлі промисловими товарами"; "Товарознавство та організація торгівлі продовольчими товарами".

 Постановою Кабінету Міністрів України у квітні 1994 року Харківському інституту громадського харчування надано новий статус – Харківська державна академія технології та організації харчування. 11 квітня 2000 року академія акредитована як вищий заклад освіти IV рівня акредитації.

Рішенням Кабінету Міністрів України 11 жовтня 2002 року нашому вищому навчальному закладу було надано статус Університету.

Сьогодні Харківський державний університет харчування та торгівлі – один з провідних профільних університетів України IV рівня акредитації, який здійснює підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів "бакалавр", "спеціаліст", "магістр" для підприємств ресторанного, готельного та туристичного господарств, торгівлі, харчової промисловості, митних, податкових, економічних і фінансових служб.

В університеті здобувають вищу освіту біля 8 тисяч студентів за 20  спеціальностями: "Обладнання переробних і харчових виробництв", "Технології харчування", "Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів", "Технологія зберігання, консервування та переробки м'яса", "Технологія зберігання, консервування та переробки плодів та овочів", "Технологія зберігання, консервування та переробки молока", "Товарознавство та комерційна діяльність", "Товарознавство та експертиза в митній справі", "Експертиза товарів та послуг", "Управління безпечністю та якістю товарів", "Організація оптової та роздрібної торгівлі", "Облік і аудит", "Фінанси і кредит", "Економіка підприємства", "Міжнародна економіка", "Маркетинг", "Менеджмент організацій і адміністрування", "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності", "Готельна і ресторанна справа", "Курортна справа". Функціонують
3 спеціалізовані вчені ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій, докторантура та аспірантура. Активно досліджуються перспективні напрями розвитку харчування ХХІ століття, в рамках яких сформовані і успішно діють
20 наукових шкіл.

 

Перелік підрозділів університету

:


  • Навчально-науковий інститут харчових технологій та бізнесу.

Факультети:

  • Обладнання та технічного сервісу,
  • Товарознавчий,  
  • Економічний,
  • Обліково-фінансовий,
  • Менеджменту.

Навчально-консультаційні центри в містах:  Севастополь, Дніпропетровськ і Первомайськ (Миколаївської обл.).


Фотографії

Рекомендувати: