Громадська організація

"Спілка ректорів вищих навчальних закладів України"

Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»

РекторАстахова Валентина Іларіонівна
Дата заснування1991 р.
День святкування29 травня
Телефон(057) 714-20-07, факс (057) 714-92-62
Адреса61000, МСП м. Харків, вул. Лермонтовська, 27
E-mailrector@nua.kharkov.ua
Сайтhttp://www.nua.kharkov.ua
       Народна   українська   академія   –  єдиний  в  Україні   науково-навчальний   комплекс,   що  забезпечує  на  практиці   реалізацію   концепції безперервної освіти в повному обсязі.

Навчальний заклад включає: дитячу школу раннього розвитку (заняття з|із| дітьми від 1,5 до 6 років за розвиваючими програмами); спеціалізовану загальноосвітню економіко-правову школу з поглибленим вивченням іноземної мови; гуманітарний університет, IV рівень акредитації (підготовка бакалаврів, спеціалістів, магістрів; аспірантура, докторантура; всі види і форми післядипломної освіти і освіти дорослих).

Місія Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія» (ХГУ «НУА») виражена в девізі «Освіта. Інтелігентність. Культура». Головна мета – створити умови для розвитку людини, для отримання сучасної якісної освіти на всіх етапах життя, на всьому його протязі, тобто «освіта довжиною в життя» і «освіта по всій «ширині» життя».

Факультети:
  • Бізнес-управління,
  • Соціальний менеджмент,
  • Заочно-дистанційного навчання,
  • Післядипломної та додаткової освіти,
  • спеціалізована економіко-правова школа І–ІІІ рівнів акредитації,
  • дитяча школа раннього розвитку.

Фотографії

Рекомендувати: