Громадська організація

"Спілка ректорів вищих навчальних закладів України"

Рівненський інститут слов’янознавства Київського славістичного університету

РекторШелюк Людмила Олександрівна
Дата заснування1995 р.
День святкування24 травня
Телефон(0362) 63-14-05
Адреса33001, м.Рівне, вул. П.Могили, 28
E-mailbeslena@ukr.net
Сайтhttp://rissksu.rivne.com

Рівненський інститут слов’янознавства Київського славістичного університету – один з наймолодших навчальних закладів нашого краю.  16 років тому у 1995 р.

За короткий час Рівненський інститут слов’янознавства  став одним із найбільш популярних навчальних закладів не лише в регіоні, а й у Західній Україні. Його імідж як навчального закладу з хорошою підготовкою і перспективними спеціальностями утверджувався з кожним роком. Спеціальності, які можна  опанувати в інституті слов’янознавства, сьогодні є найпрестижнішими як в Україні, так і в Європі.

Інститут об'єднує чотири факультети: романо-германської  і слов’янської філології, міжнародних відносин,  міжнародних економічних відносин і бізнесу, психології та мистецтвознавства.

В інституті діє магістратура зі спеціальностей: «Міжнародна інформація», «Країнознавство», «Історія», «Маркетинг», «Товарознавство та торговельне підприємство», «Мова та література», «Психологія». За роки існування інституту штатними викладачами захищено сім докторських та 75 кандидатських дисертацій.

В інституті видаються фахові наукові збірники, затверджені ВАКом України.

 1. Слов’янський вісник: Збірник наукових праць. Серія «Філологічні науки» Рівненського державного гуманітарного університету та Рівненського інституту слов’янознавства Київського славістичного університету. Збірник затверджений ВАК (додаток до постанови президії ВАК України від 30 червня 2004р. № 3-05/7)
 2.  Слов’янський вісник: Збірник наукових праць. Серія «Історичні та політичні науки» Збірник затверджено постановою президії ВАК України як фахове наукове видання з історичних та політичних наук, протокол № 1-05/3 від 14 квітня 2010р.

Головною метою діяльності інституту є підготовка висококваліфікованих фахівців, здатних працювати в умовах ринкової економіки з таких нових сучасних спеціальностей як філологія; слов’янські мови (польська, чеська, словацька) та романо-германські мови (англійська, німецька, французька, іспанська); переклад, всесвітня історія, практична психологія, образотворче та декоративно-прикладне мистецтво, міжнародна інформація, країнознавство, менеджмент організацій (митної справи), менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, маркетинг, товарознавство та торговельне підприємництво, фінанси та кредит (з обов’язковим вивченням західно-слов’янської та романо-германської мов). На спеціальностях „Філологія”, „Міжнародна інформація”, „Країнознавство” студенти оволодівають двома слов’янськими і двома романогерманськими мовами. Вивчають слов’янську історію, культуру, економіку, політику, прогнозування роз­витку слов’янських країн та ін.

Наймолодшим в структурі Інституту слов’янознавства є започаткований в січні 2005 року Польсько-український інститут підприємництва. Студенти, які отримали бакалаврські дипломи в Інституті слов’янознавства, зможуть продовжити своє навчання у магістратурі Варшавської Вищої Школи Менеджменту і отримати дипломи європейського зразка.

Налагодженню міжнародних зв’язків Рівненський інститут слов’янознавства приділяє особливу увагу. Вже в  1996 р., через рік після заснування інституту, було підписано перших шість угод про співпрацю із зарубіжними навчальними закладами. Нині це співпраця  з науковими установами Болгарії, Польщі, Словаччини, Чехії та такими країнами  Західної Європи як Австрією та Німеччиною, регіональними навчально-методичними освітніми центрами інших країн. Студенти закордонних вузів, з якими співпрацює інститут, приїздять до нас вдосконалювати українську мову та свої знання з фахових дисциплін. До викладання в Інституті залучаються провідні професори  Росії, Чехії, США, Німеччини, Польщі. Натомість рівненські викладачі практикуються за кордоном.

Особливістю Інституту є те, що студенти усіх спеціальностей обов’язково вивчають дві іноземні мови – одну романо-германську та одну західнослов'янську. За бажанням вони мають змогу додатково опановувати ще дві іноземні мови. Щорічно студенти інституту слов’янознавства проходять мовну практику в Чехії, Словаччині та Польщі.

З 2011 року в інституті створено українсько-польське відділення, де навчаються українські студенти за освітніми програмами Вищих навчальних закладів Польської Республіки на рівень бакалавра, що дає змогу отримувати дипломи європейського зразка за такими спеціальностями як: «Маркетинг», «Управління в банківській сфері та фінансах», «Міжнародний туризм», «Зовнішня та внутрішня безпека, «Англійська мова».

Сьогодні Рівненський інститут слов'янознавства є унікальним навчальним і науковим центром славістики в Україні. Це – сучасний заклад з висококваліфікованим професорсько-викладацьким колективом, який складають провідні вчені регіону у галузі міжнародних відносин, славістики, економіки, комп'ютерної техніки. Він має потужну матеріально-технічну базу з добре оснащеними кабінетами, лабораторіями та комп'ютерними класами, високий рівень науково-методичного забезпечення навчально-методичного процесу.

 

Перелік підрозділів інституту:

Факультет романо-германської та слов¢янської філології

 1. Кафедра полоністики.
 2. Кафедра теорії та практики перекладу романо-германських мов.
 3. Кафедра загального мовознавства і славістики.
 4. Кафедра романо-германської філології та історії світової літератури.

Факультет міжнародних відносин

 1. Кафедра міжнародної інформації.
 2. Кафедра міжнародних відносин і країнознавства.
 3. Кафедра всесвітньої історії.
 4. Кафедра романо-германських мов та перекладу.

Факультет психології та мистецтвознавства

 1. Кафедра мистецтвознавства і культурології.
 2. Кафедра психології.
 3. Кафедра філософії і соціальних наук.

Факультет міжнародних економічних відносин та бізнесу.

 1. Кафедра товарознавство та експертиза.
 2. Кафедра економіки і маркетингу.
 3. Кафедра економіки та банківської справи.
 4. Кафедра менеджменту організацій і зовнішньоекономічної діяльності.
 5. Кафедра інформаційних систем комп¢ютерних технологій і математичного моделювання.

 

Відокремлені структурні підрозділи

 1. Чернігівська філія РІС КСУ – 14021м.Чернігів, вул.Любецька, 151-А.
 2. Відділення післядипломної освіти – 33000 м.Рівне, вул.Кн.Ольги, 8.

 


Фотографії

Рекомендувати: