Громадська організація

"Спілка ректорів вищих навчальних закладів України"

Східноукраїнська філія Міжнародного Соломонового університету

РекторУкіс Юлія Олександрівна
Дата заснування1998 р.
День святкування8 квітня
Телефон(057) 771-02-53, 771-02-54
Адресам. Харкiв, вул. Громадянська, 22/26
E-mailinfo@msu-kharkov.edu.ua
Сайтhttp://www.msu-kharkov.edu.ua

МСУ був заснований у м. Києві як один з перших приватних вищих навчальних закладів у 1992 р. В основу його діяльності було покладено концепцію гуманістичної вищої освіти, наближеної до студента. Рішення про заснування філії прийнято Радою засновників, виходячи з високого науково-технічного потенціалу м. Харкова та потреби у висококваліфікованих фахівцях, підготовлених за міжнародними стандартами. Навчання студентів у СУФ МСУ будується у постійному зв’язку з установами і бізнес-структурами з метою своєчасного урахування потреб ринку праці.

Велика увага колективу Філії приділяється позааудиторному вихованню студентської молоді.

З першого року існування у Філії проводяться Міжнародні літніх школи для студентів і аспірантів країн СНД і Балтії, міждисциплінарні конференції для старшокласників «Світ навколо нас», археологічні експедиції, Харківські міські олімпіади з програмування «QuizIT!».

В окремі роки проводилися наукові читання старшокласників, присвячені пам’яті видатного харківського економіста О. Лібермана (2000-2007 рр.), олімпіади для школярів «Людина і світ», Харківська міська комплексна олімпіада для старшокласників (2006 р.).

Традицією університету є щорічна студентська наукова конференція «Історія. Комп’ютерні науки. Економіка» із виданням збірки тез.

В історії Філії є яскраві сторінки, пов’язані з Міжнародним симпозіумом «Хозарська держава і проблеми історико-культурного розвитку народів Євразії», Форумом керівників академічних інституцій з юдаїки країн СНД і Балтії, що відбулися у 2002 р., Міжнародною конференцією «Східна Європа і Кавказ за часи Ібн Фадлана: до 110-річчя з дня народження А. П. Ковалевського» (2005 р.).

Філія видає щорічний науковий часопис «Хозарський альманах», збірки тез студентських наукових робіт, навчальні і методичні посібники.

З перших днів свого заснування СУФ МСУ бере активну участь в реалізації цілого ряду соціальних суспільно значущих проектів.

З листопада 2000 р. у складі СУФ МСУ працює науково-дослідний підрозділ – Міжнародний центр хозарознавства. Основні завдання Центру полягають в організації і проведенні фундаментальних і прикладних наукових досліджень у галузі хозарознавства.

З серпня 2004 року функціонує створений за ініціативою СУФ МСУ навчально-науковий комплекс «Соломонова освіта» – об’єднання Міжнародного Соломонова університету та Технологічного ліцею №9, що поставили своєю метою організацію безперервного циклу навчання від молодшої школи до магістратури. У 2007 році до Комплексу приєдналась Лабораторія інформаційних технологій, створена за підтримкою Міжнародної організації ОРТ.

У 2006 році створена асоціація випускників СУФ МСУ.

C 2008 років на регулярній основі в рамках університетського міждисциплінарного семінару проходять зустрічі з видатними діячами науки, культури, мистецтва, політики, бізнесу та інших сфер діяльності.

У 2009-2010 рр. студенти СУФ МСУ разом з молоддю з інших країн брали участь в міжнародному проекті «We Are One». В рамках проекту студенти проходили тренінги, направлені на об'єднання, розвиток презентаційних навичок, уміння працювати в команді, вирішувати нетривіальні завдання; здійснювали поїздки до Польщі, Чехії, Словаччини і Угорщини. У вересні 2010 р. за сприяння учасників проекту «We Are One» вийшли в світ ілюстрована карта-схема і документальний фільм «Єврейські адреси Харкова». У жовтні 2010 р. відбувся візит польських, чеських, словацьких і угорських учасників проекту до Харкова.

У 2011 р. у Філії започатковано нову традицію – проведення щорічної конференції молодих вчених «Влада як інший».  Цього ж року почало свою роботу студентське наукове товариство історичного факультету.

Філія живе насиченим життям сучасного вишу, демонструючи високий рівень наукової, навчально-методичної і виховної роботи. 

 

Факультети:

  • історичний, 
  • комп’ютерний, 
  • економічний.

Фотографії

Рекомендувати: