Громадська організація

"Спілка ректорів вищих навчальних закладів України"

Харківський інститут управління

РекторБондаренко Анатолій Павлович
Дата заснування1991 р.
День святкування17 листопада
Телефон(057) 720-22-2, (057) 714-23-41
Адреса61013, м. Харкiв, вул. Шевченка, 24
E-mailabit@khiom.edu.ua
Сайтhttp://www.khiom.edu.ua

Харківський інститут управління (ХІУ) був заснований у 1991 році. Він – один з перших вузів недержавної форми власності на Слобожанщині. Як вищий навчальний заклад, він створювався відповідно до соціально-економічних, культурно-освітніх, національних потреб періоду проголошення суверенітету України. Діяльність інституту передбачає надання послуг для одержання вищої професійної освіти, підготовки спеціалістів різних рівнів кваліфікації за новими напрямами. Організація ВНЗу відповідає вимогам нової економічної політики і викликана потребами суспільства і регіону в підготовці фахівців економічного профілю нової якості, за новими галузями знань, напрямами підготовки, спеціальностями та спеціалізаціями.

До складу інституту входять економічний факультет, чотири випускові кафедри, одна загальноінститутські кафедра, коледж і Центр післядипломної освіти. Зараз в інституті підготовка фахівців здійснюється такими кафедрами: природничих, соціально-економічних і гуманітарних дисциплін; фінансів і кредиту; обліку та аудиту; економіки і маркетингу; менеджменту.

Підрозділом Інституту управління є Коледж управління та інформаційних технологій, після закінчення якого всі бажаючі випускники зараховуються на третій курс інституту для продовження навчання.


Фотографії

Рекомендувати: