Громадська організація

"Спілка ректорів вищих навчальних закладів України"

Харківський інститут бізнесу і менеджменту

РекторБондаренко Михайло Іванович
Дата заснуваннятравень 1992 р.
День святкування19 травня
Телефон(057) 705-15-47, факс (057) 705-45-29
Адреса61022, м. Харків, пл. Свободи, 6
E-mailhibm@ukr.net
Сайтhttp://www.hibm.com.ua

Харківський інститут бізнесу і менеджменту був заснований у 1992 році, тричі успішно пройшов Державну акредитацію за третім рівнем. Готує фахівців зі спеціальностей: фінанси, облік і аудит, маркетинг, управління персоналом і економіка праці, менеджмент. За роки існування інститут підготував 3218 бакалаврів і 3179 спеціалістів.

Практично всі студенти працевлаштовані.

В інституті створені всі умови для підготовки спеціалістів високого ґатунку, які відповідають запитам сьогодення суспільства. Перш за все, виконання цього завдання обумовлено високим рівнем професорсько-викладацького складу, серед яких 20% докторів наук, професорів, 70% кандидатів наук,  доцентів.

До послуг студентів наш заклад має необхідну матеріально – технічну базу: обладнані аудиторії, навчально – методичні кабінети на кожній випускаючій кафедрі, надсучасні комп’ютерні класи, які підключені до глобальної мережі Internet. Сучасно комп’ютеризована бібліотека, яка повністю забезпечена підручниками, навчально – методичною літературою за всіма напрямками підготовки, у тому числі іноземними мовами.  Використовуються різноманітні інноваційні методи навчання.

Однією з найважливіших складових якісної підготовки спеціалістів є науково – дослідна робота. Щорічно в інституті  проводяться науково – методичні конференції та випускається науковий збірник «Ринкова трансформація економіки».

В інституті продуктивно працює студентське наукове товариство.

Кращі наукові дослідження студентів доповідаються на міжнародних і всеукраїнських конференціях і друкуються в студентському науковому збірнику.

Досягненням інституту також є розвиток широких міжнародних зв’язків. Зокрема, оформлені партнерські стосунки з вищими навчальними закладами в сфері вищої освіти: США, Росії, Франції, Великої Британії, Бельгії, Сербії, Туреччини.

Наслідком розвитку міжнародних зв’язків є підвищення рівня навчально -  методичної роботи та якості підготовки спеціалістів.

Студенти мають можливість проходити практику і стажування у вищих навчальних закладах цих  країн.

Студентство інституту має добру нагоду досконального вивчення іноземних мов та використання комп’ютерної техніки в своїй практичній роботі.

Ректорат, кафедри приділяють значну увагу вихованню студентської молоді: працюють різноманітні гуртки художньої самодіяльності, спортивні секції, тематичні «Круглі столи»  та інші.

Інститут за вагомий внесок у підготовку спеціалістів в умовах розвитку національної освіти нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України, Дипломом XI Міжнародного  академічного рейтингу «Золота фортуна», Лауреат рейтингу вищих навчальних закладів України «Софія Київська», дипломом Верховної Ради  з питань економічної політики, Українського видавничого консорціуму «Економісти України. Лідери вітчизняної економіки».   У всеукраїнському рейтингу «Компас», серед 228 навчальних закладів, інститут у цій групі зайняв  11 місце, а серед самих сильних у підготовці економічних спеціальностей 9 місце і в рейтингу вузів Східного регіону 5 місце.

У 2010 році інститут одержав медаль «BUSINESS STAR» з відповідним свідоцтвом лідера  економіки України. Ліга кращих, Міжнародний економічний рейтинг.


Перелік підрозділів інституту
: 

  

 

Факультет

економічний

 

Спеціальність:

Фінанси і кредит

Облік і аудит

Маркетинг

Менеджмент організацій;

Управління персоналом і економіка праці

 

 

 

 


Фотографії

Рекомендувати: