Громадська організація

"Спілка ректорів вищих навчальних закладів України"

Харківський інститут кадрів управління

РекторМица Віктор Павлович
Дата заснування1958 р.
День святкування27 березня
Телефон(0572) 52-91-58, факс (0572) 52-10-06
Адреса 61105, м. Харків, вул. Киргизька, 15
E-mailemyca@ukr.net
Сайтhttp://www.khims.kharkov.ua

Харківський інститут кадрів управління веде свою історію з 27 березня 1958 р., коли наказом Міністерства будівництва Української РСР з метою підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітників, бригадирів, спеціалістів (інженерів) і керівного персоналу для будівельно-монтажного комплексу й промислових підприємств України було утворено спеціалізований навчальний заклад.

У 1994 р. на базі цього спеціалізованого навчального закладу було сформовано Учбовий науково-виробничий центр «Укртехпрогрес» (Центр «Укртехпрогрес»), який провадив освітню діяльність з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для різноманітних підприємств України та країн СНД.

У 2001 р. Центр «Укртехпрогрес» було реорганізовано у Вищий навчальний заклад «Учбовий науково-виробничий центр “Укртехпрогрес», у складі якого продовжив освітні традиції Харківський інститут кадрів управління, здійснюючи підготовку фахівців з вищою освітою.
        У березні 2006 р. Харківський інститут кадрів управління продовжив освітню діяльність як самостійний вищий навчальний заклад.

За роки існування такого навчального комплексу було підготовлено, а також пройшло підвищення кваліфікації, перепідготовку та атестацію понад 200 тисяч осіб для різноманітних галузей економіки й сфер діяльності України та країн колишнього СРСР.

На сьогодні у складі колективу інституту навчально-виховну, наукову та методичну роботу проводять працівники, серед яких доктори та кандидати наук, академіки та члени-кореспонденти академій, викладачі різних педагогічних категорій. До навчального процесу залучаються працівники підприємств (установ, організацій), які займають керівні посади та мають багаторічний досвід у своїй професійній діяльності.
      Персонал інституту брав участь у стажуванні за програмою технічного сприяння розвитку країн СНД (TACIS), програмою менеджмент-центру de Baak підготовки менеджерів Нідерландської конфедерації працедавців VNO-NCW, програмою JICAP Британського державного фонду «Ноу-Хау», програмою «Бізнес та економікс» Коледжу Сент-Норберт (США). Також співробітники інституту навчалися та були сертифіковані  в рамках спільного українсько-британського освітнього проекту Центру «Укртехпрогрес» та Thames Valley University (Велика Британія) за програмами «Бізнес адміністрування» та «Інформаційні системи в бізнесі». 

Харківський інститут кадрів управління проводить навчання за наступними напрямами (спеціальностями): 

 

Бакалавр:

  • Економіка підприємства
  • Облік і аудит

Молодший спеціаліст:

  • Економіка підприємства
  • Бухгалтерський облік
  • Комерційна діяльність
  • Інформаційна діяльність підприємства
  • Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів
  • Контроль якості металів і зварних з'єднань

 

Економіка підприємства

Планування та управління економічною діяльністю підприємства (фірми). Бізнес-планування, аналіз господарської діяльності, контроль та регулювання фінансових активів. Консультування з питань фінансово-економічної діяльності організації. Державне управління в галузі економіки.

Облік і аудит (Бухгалтерський облік) 

Управління, організація та ведення бухгалтерського обліку господарської діяльності й оподаткування підприємства. Проведення перевірок, аудиту та ревізії в організаціях. Складання фінансової й податкової звітності фірми. Консультування з питань ведення бухгалтерського обліку та податкового законодавства.

Комерційна діяльність

Керівництво торгово-посередницькою діяльністю та матеріально-технічним забезпеченням підприємства. Управління маркетингом і гуртово-роздрібною торгівлею. Організація торгівлі продукцією й товарами в торгових центрах, магазинах тощо. Управління рекламною діяльністю. Проведення перевірок, ревізія торгової діяльності. Консультування з питань товарознавства, маркетингу та торгівлі.

Інформаційна діяльність підприємства

Організація інформаційної діяльності підприємства. Створення та впровадження систем управління інформаційними ресурсами підприємства. Створення баз даних. Обробка інформації з використанням комп'ютерного програмного забезпечення. Контроль за фінансово-економічними розрахунками. Інтернет технології.

Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів

Управління, організація та проведення сервісного обслуговування та ремонту автомобілів і двигунів різних марок. Контроль за дотриманням технології виробництва, обслуговування та ремонту автомобілів і двигунів. Перевірка справності транспортних засобів. Організація діяльності станції технічного обслуговування й гаражного господарства. Консультування з питань експлуатації та обслуговування автомобілів.

Контроль якості металів і зварних з'єднань

Організація й управління контролем якості виробництва металовиробів, зварних з’єднань конструкцій в будівельній, нафтогазовій, машинобудівній та інших галузях економіки. Інспектування й контроль експлуатації комунікацій, обладнання та споруд. Консультування й надання висновків про спроможність функціонування конструкцій.

У складі колективу інституту навчальну, наукову й методичну роботу проводять працівники, серед яких є доктори та кандидати наук, академіки та члени-кореспонденти академій, викладачі різних педагогічних категорій. До навчального процесу залучаються працівники підприємств (установ, організацій), які займають керівні посади й мають багаторічний досвід роботи у своїй професійній діяльності.

Для проведення занять задіяні навчальні кабінети, аудиторії та спеціалізовані лабораторії, оснащені необхідними наочними посібниками, технічними засобами навчання, обладнанням і приладами. У науковій та навчальній діяльності використовується бібліотека з читальним залом. У актовому залі інституту проводяться наукові конференції, семінари, а також різноманітні заходи для організації дозвілля студентів (творчі конкурси, виступи, вистави тощо). 

 

НАУКА ТА СПІВРОБІТНИЦТВО


Наукова діяльність інституту зосереджена на дослідах теорії та практики функціонування підприємств як суб’єктів господарювання. Результати досліджень знаходять відображення в публікаціях у наукових журналах, збірниках наукових праць. Співробітники інституту, вчені-практики беруть активну участь у науково-практичних конференціях, семінарах, які проводяться інститутом, Академією будівництва України.

Інститут співробітничає з міністерствами, державними комітетами, місцевими та регіональними органами влади, Академією будівництва України, Українською Державною корпорацією «Укрмонтажспецбуд» (м. Київ), провідними навчальними закладами, науковими й виробничими підприємствами, організаціями, установами. Інститут входить до складу міжвідомчого освітньо-науково-виробничого комплексу з Харківським національним університетом будівництва та архітектури. Інститут уклав договори про співробітництво з Харківським національним економічним університетом, Харківським інститутом банківської справи Університету банківської справи Національного банку України, Харківським інститутом бізнесу і менеджменту, Українською інженерно-педагогічною академією.


Фотографії

Рекомендувати: