Громадська організація

"Спілка ректорів вищих навчальних закладів України"

Харківський соціально-економічний інститут

РекторВолков Сергій Геннадійович
Дата заснування1930 р.
День святкування12 квітня
Телефон(057) 731-46-75
Адреса61003, м. Харків, пл. Конституції,1, Палац Праці, 4 під’їзд
E-mailrektor@khsei.edu.ua
Сайтhttp://www.khsei.edu.ua

 У 2010 р. вищий навчальний заклад “Харківський соціально-економічний інститут” (ХСЕІ) відзначив своє 80-річчя. Витоки діяльності ХСЕІ тісно пов’язані із заснованою наприкінці 20-х років ХХ ст. Всеукраїнською вищою школою профспілкового руху та Харківською філією Московської Вищої школи профспілкового руху, що існувала з 1972 по 1995 рр. З кінця 20-х років ХХ ст. і по сьогоднішній день інститут пройшов великий шлях у своєму розвиткові і нині є авторитетним та впливовим вищим навчальним закладом системи професійних спілок України.

Відлік своєї історії ХСЕІ веде з лютого 1930 року, коли Секретаріат Всеукраїнської ради професійних спілок прийняв рішення про відкриття в м. Харкові Всеукраїнської вищої школи профспілкового руху, строк навчання в якій становив 2 роки. При школі діяли факультети: організаційно-масової роботи, соціального страхування, культурно-клубної роботи, лекторський. На її базі працювали тримісячні і шестимісячні курси з перепідготовки профспілкового активу. До 1937 р. в адміністративно-фінансовому відношенні школа була підпорядкована Всеукраїнській раді профспілок, а в навчально-методичному відношенні – Всесоюзній центральній раді професійних спілок (ВЦРПС). Архівні дані підтверджують, що за період з 1930 по 1941 рр. було підготовлено понад 8000 профактивістів. Вища школа профспілкового руху м. Харкова була важливою складовою системи профспілкової освіти України.

У період Великої Вітчизняної війни школа не функціонувала і лише в травні 1944 р. за рішенням ВЦРПС її роботу було відновлено. Школа працювала до 1955/56 навчального року за навчальними планами Міністерства вищої освіти СРСР і Секретаріату ВЦРПС.

У 1956 р. школу було реорганізовано в навчальні курси ВЦРПС, а згодом – в Українські республіканські профспілкові курси, на базі яких у 1961 р. було створено Навчально-консультаційний пункт (НКП) Московської вищої школи профспілкового руху, навчання у якому тривало протягом 5 років. НКП проіснував до 1972 р.

За роки існування філії дипломи про вищу освіту отримали 6,5 тис. осіб. Багато хто з них і до сих пір плідно працює на відповідальних посадах у народному господарстві та в системі профспілок України.

Нові соціально-економічні та політичні умови діяльності профспілок незалежної України, що склалися у 90-ті роки ХХ ст., обумовили значні зміни в системі профспілкової освіти держави, які вплинули й на Харківську філію ВШПР. У 1995 р. на базі філії було створено Харківський соціально-економічний інститут.

Колектив новоствореного інституту у непростих умовах соціально-економічної кризи, значного послаблення позицій профспілкового руху зумів пройти всі етапи, що пов’язані з процесом ліцензування та акредитації вузу, зміцнити своє становище на ринку освітніх послуг, стати авторитетним й престижним сучасним вищим навчальним закладом України. Перший випуск спеціалістів, що закінчили ХСЕІ, відбувся у 2000 р.

Головними стратегічними завданнями інституту у наш час є:

  • Якісна організація навчально-виховного і науково-методичного процесу;
  • Забезпечення повної реалізації вимог освітніх програм;
  • Впровадження положень Болонської угоди;
  • Розширення наукових досліджень у галузі вивчення проблем профспілкового руху, соціально-економічного розвитку України;
  • Активне використання матеріально-технічного і наукового потенціалу інституту для підвищення іміджу профспілок, підвищення кваліфікації та інформованості профспілкового активу.


Перелік підрозділів інституту
: 


Факультети:

  • факультет інноваційної економіки, 
  • факультет соціального менеджменту,
  • факультет підвищення кваліфікації профспілкових кадрів;

здійснюється підготовка студентів денної та заочної форми навчання за напрямами і спеціальностями: “Економіка підприємства”, “Економічна кібернетика”, “Туризм”, “Соціологія”. 


Фотографії

Рекомендувати: