Громадська організація

"Спілка ректорів вищих навчальних закладів України"

Соціально-педагогічний інститут Педагогічна академія

РекторВасиленко Володимир Аркадійович
Дата заснування1993 р.
День святкування25 листопада
Телефон(0522) 32-29-57, 35-13-21
Адреса25015, м. Кіровоград, вул. Башкірська, 2а
E-mailkpa@host.kr.ua
Сайтwww.pa.kr.ua

Приватний вищий навчальний заклад «Соціально-педагогічний інститут Педагогічна академія» створений у 1993 року та ліцензований на право здійснення освітньої діяльності за освітньо-кваліфікаційними рівнями – бакалавр зі спеціальностей: «Початкова освіта» та «Філологія (мова та література англійська)»,  та спеціаліст  – «Початкова освіта» та «Мова та література англійська» у відповідності до вимог галузевих стандартів освіти України, положень Болонської конвенції, науковим тенденціям та потребам сучасності. (Протокол № 84 від 24.06.2010 та протокол № 88 від 30.06.2011).

В основу діяльності інституту покладено завдання надання доступної і якісної освіти з використанням новітніх та альтернативних методик викладання в умовах інтеграції до європейського та світового простору.

Важливим показником ефективності роботи нашого ВНЗ є:

- успішність працевлаштування його випускників, які сьогодні працюють як в Україні, так і за її межами − в Росії, Білорусі, Молдові, Великобританії, Німеччині, Японії, США, Домініканській Республіці.

- залучення іноземних спеціалістів до суспільно-громадської діяльності закладу (публічні лекції, семінари, тренінги для вчителів середніх шкіл, підприємців, заходи для школярів тощо). підтримка участі студентської молоді у програмах міжнародного обміну, що сприяє вдосконаленню їхніх навичок з англійської мови та розширенню кругозору;

- розвиток студентського самоврядування та сприяння активності «Студентського Парламенту».

 

Перелік структурних підрозділів:


4 кафедри: англійської філології та зарубіжної літератури, мовознавства та перекладу, педагогіки та психології, соціально-гуманітарних дисциплін.


Фотографії

Рекомендувати: