Громадська організація

"Спілка ректорів вищих навчальних закладів України"

Бердянський університет менеджменту і бізнесу

РекторАнтошкіна Лідія Іванівна
Дата заснування1992 р.
День святкування25 жовтня
Телефонтел/факс (06153) 6 44 01, приймальна комісія (06153) 6 44 08
Адреса71118, вул. Свободи 117А, м. Бердянськ, Запорізька обл.
E-mailbumib@ukr.net
Сайтhttp://bumib.edu.ua

Бердянський інститут підприємництва заснований і зареєстрований у відповідності до законодавства України у вересні 1992 року. БІП став одним із перших навчальних закладів недержавної форми власності, який веде підготовку спеціалістів для роботи в умовах ринкової економіки. З 2007 року Приватний вищий навчальний заклад „Бердянський інститут підприємництва” перейменовано на Товариство з обмеженою відповідальністю „Бердянський університет менеджменту і бізнесу” (БУМІБ).

Вищий навчальний заклад готує спеціалістів з економіки, менеджменту, права, інформаційних систем і технологій, програмного забезпечення.

У 2008 році створено економіко-правовий коледж як структурний підрозділ університету, який здійснює освітню діяльність з таких напрямів: право, економіка та підприємництво, менеджмент і адміністрування, інформатика та обчислювальна техніка.

Бердянський університет менеджменту і бізнесу – сучасний вищий навчальний заклад з високорозвиненою освітньою і матеріально-технічною базою та соціальною інфраструктурою.

Для забезпечення освітніх потреб молоді університет використовує три власних навчальних корпуси. Для навчальних занять використовуються 68 аудиторій. В університеті працює 9 комп'ютерних класів і 13 лабораторій з сучасною комп’ютерною технікою. В університеті функціонує бібліотека із фондом 163 тис. примірників.

Професорсько-викладацький склад університету налічує більш ніж 75% осіб з науковими званнями та вченими ступенями.

Професорсько-викладацький склад університету бере участь у багатьох міжнародних програмах, має наукові і творчі відносини з провідними університетами Росії, Білорусі, Німеччини, Польщі, Австрії, Чехії, Франції і багатьох інших європейських  країн.

Робота професорсько-викладацького складу університету спрямована на підготовку нового покоління фахівців, які набувають фундаментальні та професійні знання і застосовують їх у своїй подальшій практичній роботі.

Протягом багатьох років БУМІБ очолює Антошкіна Лідія Іванівна, доктор  економічних наук, доцент, академік Української Технологічної Академії, Відмінник освіти України. Має державну нагороду - Орден княгині Ольги ІІІ ступеня.

Основний принцип керівництва ВНЗ – створення соціальних гарантій для молодого покоління в одержанні вищої освіти, тому плата за навчання доступна. Вищий навчальний заклад сприяє працевлаштуванню своїх випускників. Біля 80% наших випускників працевлаштовуються після закінчення університету. Випускники вузу успішно працюють в органах державного управління, банках, установах, на підприємствах різних форм власності та у правоохоронних органах.


Перелік підрозділів університету:

 

1. Економіко-правовий коледж.

 

2. Факультети:

- менеджменту і бізнесу;

- економічний;

- юридичний;

- інформаційних систем і технологій.

 

3. Відділ аспірантури.

 

4. Центр довузівської підготовки.


Фотографії

Рекомендувати: