Громадська організація

"Спілка ректорів вищих навчальних закладів України"

Інститут підприємництва «Стратегія»

Дата заснування1992 р.

Інститут підприємництва «Стратегія» був створений в 1992 році на базі Південної філії Центрального інституту підвищення кваліфікації керівних працівників та спеціалістів Міністерства середнього машинобудування та підпорядкований Державному комітетові України зі сприяння малим підприємствам та підприємництву.

У 1995 році інститут переданий у сферу управління Міністерства економіки України, а потім підпорядкований державній адміністрації Дніпропетровської області.

У березні 2002 року рішенням Дніпропетровської обласної ради інститут підприємництва «Стратегія» перейменовано в обласний комунальний вищий навчальний заклад «Інститут підприємництва «Стратегія» і підпорядковано Дніпропетровській обласній раді.

Всі напрями і спеціальності, за якими здійснюється підготовка фахівців в інституті, акредитовані. У жовтні 2010 року рішенням ДАК інститут визнано акредитованим за ІІІ рівнем.

Інститут одним з перших в Україні пройшов міжнародну сертифікацію своїх навчальних програм і отримав міжнародне визнання якості освітніх послуг від організації International Education Society (Лондон, Великобританія). Завдяки цьому студенти інституту мають право разом з українським дипломом отримати міжнародний сертифікат IES.


Фотографії

Рекомендувати: